Search form

Dal 3

Sɔgɔma daalili

1- Dawuda ka dɔnkili, a bolituma na a dencɛ Abisalɔn ɲa.

2Masaba, ne juguw ka ca dɛ!

Mɔgɔ minw be wili ne kama, olu ka ca yɛrɛ le!

3Mɔgɔ caaman be ne koo fɔra ko:

«Ala ten'a dɛmɛ.»

4Nga ele Masaba, ele lo ye ne tangabaga ye.

Ne be n yɛrɛ boɲa e lo kosɔn,

e le be ne kuun kɔrɔta.

5Ne be n kaan kɔrɔta ka kule Masaba nɔfɛ,

a be n jaabi k'a to a ka kulu senuman kan.

6N be la ka sinɔgɔ, ka kunun,

bari Masaba le ye ne dɛmɛbaga ye.

7Ne te siran mɔgɔ nunu cayako ɲa,

minw wilila ne kama yɔrɔ bɛɛ la.

8Masaba ne ka Ala, wili ka ne dɛmɛ!

E min be ne juguw bɛɛ ɲaa gwan,

ele le be mɔgɔjuguw halaki.

9Masaba, mɔgɔ ka kisili be bɔ ele lo fɛ.

I ka duba ka kɛ i ka jama kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index