Search form

Dal 84

Zeruzalɛmu taabaga ka dɔnkili

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Gatikaw ka gɔni le be fɔ a latuma na. Kore kɔmɔgɔw ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, Setigi, e ka soo koo ka di ne ye dɛ!

3Masaba, e ka luu nigɛ be ne la

fɔɔ n be ɲini ka sa.

Ne be nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ Ala ye.

4Kɔnɔnin be sigiyɔrɔ sɔrɔ,

ɲaga be naganaganin fɛ k'a deenw bila yen,

e ka sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛla la, Masaba, Setigi,

ne ka Ala ni n ka Masacɛ!

5E ka soo kɔnɔ sigibagaw kɔni dagamunin lo.

U bena to k'i tanu tuma bɛɛ.

6Mɔgɔ min ka fanga be bɔ ele fɛ,

o tigi dagamunin lo.

Zeruzalɛmu taga be min dusu la kosɔbɛ,

o tigi dagamunin lo.

7N'u be tɛmɛna Baka kɔkɛnɛ na,

a be kɛ jiyɔrɔ ye,

sanji fana be nɛɛma kɛ yen.

8U taatɔ, u be to ka fanga sɔrɔ

fɔɔ ka taga se Ala ɲakɔrɔ *Siyɔn.

9Masa Ala, Setigi, ne ka daalili mɛn.

Yakuba ka Ala, i tulo malɔ.

10Ala, barika don an ka masacɛ la,

e ye min woloma.

11Ka loon kelen dama kɛ ele Ala ka luuw kɔnɔ,

o ka fisa ni tile waa kelen kɛnin ye yɔrɔ wɛrɛ.

N bena to n ka Ala ka soo daa la,

o ka fisa n ka to mɔgɔjuguw ka soo kɔnɔ.

12Masa Ala ye yeelen ani nigɛkunbɛnnan ye.

Masaba be ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ka kunkɔrɔta d'a ma,

a te ban ka mɔgɔ jalakibali ta ɲa.

13Masaba, Setigi,

mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalifa ele ma,

o tigi dagamunin lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index