Search form

Yir 11:19

19 O kɔ, Alabatoso dayɛlɛla arijana na, ne ye Ala ka bɛn taamasiɲɛ kɛsu ye o soo nin kɔnɔ. O tuma na, saan tora ka pɛrɛn, ka manamana, kumakanbabaw bɔra. Sanbɛrɛ tora ka jigi ni fanga ye, dugukolo yɛrɛyɛrɛla.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index