Search form

Yir 16:1

Tɔɔrɔ wolonwula ka koo

1O kɔ, kumakanba dɔ bɔra Alabatoso kɔnɔ. O kumakan nin tun b'a fɔra mɛlɛkɛ wolonwula nunu ye ko: «Ala ka dimi be daga wolonwula minw kɔnɔ, aw ye taga olu bɔn dugukolo kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index