Search form

Yir 20:4

4 O kɔ, ne ye masasigilanw ye. Mɔgɔ minw nana sigi u kan, see dira olu ma ka kiti tigɛ. Mɔgɔ minw tun fagara Yezu ni Ala ka kuma kosɔn, ani minw tun banna ka Sogo nin taamasiɲɛ bila u teen, walima u bolo kan, k'a jaa bato, ne ye olu bɛɛ fana kununnin ye, u sigira ni Krista ye masaya la saan waa kelen.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index