Search form

Uru 1:19

19U ye sira minɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga Bɛtilehɛmu. U sera yen tuma min na, dugu mɔgɔw bɛɛ kabakoyara u kosɔn, musow tun b'a fɔra ko: «Nin te Nawomi ye wa?»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index