Search form

Tob 6:13

13A bɛnnin lo i k'a furu. Sɔn n ka fɔta la, n balimacɛ. Bii suu nin na, ne bena kuma sunguru nin facɛ fɛ janko a ka sɔn k'a d'i ma. N'an segira ka bɔ Aragɛsi tuma min na, an ben'a ka kɔɲɔya kɛ. Ne b'a lɔn ko Araguwɛli te se ka ban k'a d'i ma cogo si la. A te se k'a maminɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fana, bari n'a y'o kɛ, o bena kɛ sababu ye u b'a faga ka kɛɲɛ ni Musa ka kitabu kɔnɔnakuma ye. Sabu a b'a lɔn ko ele ye mɔgɔ fɔlɔ ye a denmuso furubagaw cɛma. O la, sɔn n ka fɔta la, n balima, bii sufɛ yɛrɛ ne ni Araguwɛli bena kuma sunguru nin ka koo la, k'a ka furuko ɲanabɔ i fɛ. N'an segira ka bɔ Aragɛsi tuma min na, an ben'a minɛ ka taga n'a ye i ka soo.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index