Search form

Tob 9:6

6Sɔgɔma joona, u ye sira minɛ ka taga kɔɲɔya la. U donna Araguwɛli fɛ ka Tobiya sɔrɔ dumuni na. Ale panna ka wili ka Gabayɛli fo, Gabayɛli daminɛna ka kasi. A ye duba kɛ a ye ko: «Denɲuman, e min faa ye mɔgɔɲuman ye, ni mɔgɔtilennin ye, n'a be mɔgɔw sɔn! Matigi ka hɛrɛ kɛ i ye ka bɔ sankolo la, e n'i muso, n'i birancɛ n'i biranmuso! Ne be Ala fo, bari a y'a to n ɲaa lara ne balimacɛ Tobiya kan. A n'a facɛ bɔnnin be ɲɔgɔn fɛ kosɔbɛ!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index