Search form

Lɔn 8:21

21K'a sɔrɔ ne y'a lɔn ko

ne tena lɔnniya sɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ tɛ.

Min ye fɛnɲuman dibaga ye,

ne b'o lɔn,

o fana ye hakilitigiya taamasiɲɛ ye.

O la, ne ye n ɲaa sin Matigi ma k'a dali.

Ne y'a fɔ ni n dusu bɛɛ ye ko:

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index