Search form

Zak 3:8

Hɛrɛ nata

8 « ‹Sarakalasebagaw kuntigi Zozuwe, i tulo malɔ, e n'i baarakɛɲɔgɔn minw siginin be i ɲakɔrɔ. Bari, aw le ye kisili sɔrɔ sira taamasiɲɛ ye. Ayiwa, ne bena na n ka baarakɛla ci, min tɔgɔ ko Yiribolo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index