Search form

Sof 1:1

1 Masaba ka kuma sera Kusi dencɛ Sofoni ma, o y'a sɔrɔ Amɔn dencɛ Zoziyasi le tun ye Zuda mara masa ye. Kusi facɛ tun ye Gedaliya ye, Gedaliya fana tun ye Amariya deen ye, Amariya faa tun ye Ezekiyasi ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index