Search form

Acts 10

Peter suli Cornelius

1Tavra Caesarea-mi aŋutiqaġniqsuq atiliŋmik Cornelius-mik aŋalatchipḷuni tallimakipianik aŋuyyiuqtinik. Taapkuali aŋuyyiuqtit aggiġñiqsuat Italy-miñ. 2Taamna Cornelius agaayyutiqaġniqsuq tupiqatituummaġmi taluqsripḷutiŋ Agaayyutmik. Ikayuiñiqsuq Jew-ŋuruat nagliŋnaqtuaŋitñik agaayumaaqtuaŋupluni. 3Iḷaŋatni unnuksraat piŋasuġuġuŋnaqsipman qiñiqquuraaġniqsuq nalupqinaiqł̣ugu qiñiġniġaa Agaayyutim isaġulga isiqhuni tuqłuqtini, “Cornelius!”

4Cornelius-ŋum qiñiqpakługu isaġulik iqsił̣ikun kiuniġaa, “Suva? Aŋuun! Qanuq-samna?” Isaġulgum itnaġniġaa, “Agaayyutim tusaagaa iŋiqsrułhiñ tautukługu ikayuił̣hiñ nagliŋnaqtuanik. Taatnaqhuni itqaġigaatin. 5Pakma Joppa-mun tuyuqaġiñ iñuŋnik uvuŋautityaqtillugu Simon taggisiqaqtuaq Peter-mik. 6Taamamna tukkumaruaq Simon-miptuuq qitummairimi taġium siñaani irviqaqtuami.” 7Taatna uqautianikamiuŋ taamna isaġulik qiñiġnaiġñiqsuq. Cornelius tuqłuiñiqsuq malġuŋnik savaktiŋmiñik suli atautchimik aŋuyyiuqtimik agaayyutiqaqhuni savautriruamik. 8Ilaan uqautiqqaaqługich tamarrumiŋa atuumaruamik Joppa-munaasiiñ tuyuġiniġai.

Peter-m Qiñiqquuraałha

9Uvlutqikman qallipmiullu Joppa-mun, Peter-li mayuġniqsuq tupqum qaaŋanun iŋiqsruġiaqhuni uvluqpaguqtuami. 10Ilaa niġisuliḷḷapiaqmiuġlu. Niqiksranik itqanaiyaqtitlugich Peter-li qiñiqquuraaġniqsuq tatpakmani. 11Qiñiġniġaa qiḷak aŋmaqługu sumimña atqaqiaqsiñiġaa atriqaqtuam ukił̣haaqpaktun niŋitauruatun nunamun sisamatigun iqirġuigun. 12Taamna imaqaġniqsuq qanusipayaanik nunam niġrutaiñik paamġuqtuanik suli tiŋmiruanik. 13Agaayyutim nipliutiniġaa, “Peter! Makillutin tuqqutchiḷutin niġġiiñ!” 14Peter-m kiuniġaa, “Ataniiq! Taatnaġumiñaipiaqtuŋa! Niġiñġaqsimaitchuŋa qanutchimik agliġikkamnik unniiñ qaayuġikkaŋatnik.” 15Peter-m tusaatqiḷgiññiġaa nipi, “Qanutchich Agaayyutim salummakkaŋi ilvich isummatigiyumiñaitchitin qaayuġnaġlugich.” 16Taatnaiḷiñiqsuq piŋasuniaglaan aasii taavruma aquagun ukił̣haaq nuqitqiŋñiġaa tatpakmuŋa. 17Peter isumaksraqtuaqsiñiqsuq qanuutautilaaŋanik qiñikkiutauruam iŋmiñun. Taatnaqtitlugu taipkuali Cornelius-ŋum tuyuġikkaŋi apiqsruqtaġniqsut nani Simon tupqa itmaŋaan, aasiiñ iḷitchuqsrianikamiŋ nutqaġniqsut talum sivuġaanun. 18Apiqsruġniqsut, “Tukkumaruaqaqpa uvani atiliŋmik Simon Peter-mik?” 19Peter-mli taamna kaŋiqsiñiaqtitlugu qiñiqquuraakkaġmi qanuutautilaaŋanik Ipqitchuam Irrutchim nipliutiniġaa, “Qakma siḷatipni piŋasut iñuich pakakkaatin. 20Paqnalutin atqaġiñ. Piqasiġiakkich tuyuġikkaġigitkakii.” 21Peter atqaqami nipliutipiaġai, “Uvaŋa pakiŋñiġipsitŋa. Suplusi aggiqpisi?” 22Taapkua kiuniġaat, “Cornelius-ŋum aŋuyyiuqtit atanġata tuyuġigaatigut. Ilaa nakuuruaŋuniqsuq aŋun agaayusuuruaq Agaayyutmun suli iluqatiŋ Jew-ŋuruat kamagiplugu. Agaayyutim isaġulgan uqautiniġaa tupqanun aiyugaaquplutin tusaatquplugu uqauttutiksraqnik.” 23Peter-m tukkiġñiġai taapkua unnuitquplugich tavrani.

Uvlaakuġuqman aullaqmata maliŋniġai. Iḷaŋisaptuuq ukpiqtuat tavrakŋa Joppa-miñ tuvaaqasiġñiġaat. 24Uvlutqiḷgitman Caesarea-mun tikiññiqsut. Cornelius-ŋum niġiukhuni iḷani suli iḷauraani katinŋaniksimaniġai. 25Aasiiñ Peter isiaqsipman Cornelius-ŋum purviginiġaa agaayuvigiplugu. 26Aglaan Peter-m makitinniġaa nipliutiplugu, “Makittin! Uvaŋaptuuq iñułhiñauruŋa.” 27Peter-m uqaqatiginiġaa Cornelius itqutigalugu tupiġmun. Tavraniasiiñ iḷitchuġiniġai iñugiaktuat iñuich katianiŋniqsuat. 28Tavraasiiñ nipliutiniġai, “Ilipsipsuuq iḷisimallapiakkaqsi Jew-ŋuruat piqasiqsuutilguyumiñaitchuat atuqtaksraŋisigun Jew-ŋuŋitchuat. Aglaan Agaayyutim iḷisautigaaŋa uvaŋnun kiñapayaaq iñuk qaayuġitquŋitḷugu. 29Taatnaqłuŋa qanniġñiqapŋa utlautiruŋa pisaġumasuŋaqnaŋa. Apiqsrullaglakpiñ, suvaata qanniġñiqpiŋa?” 30Cornelius-ŋum kiuniġaa, “Sisamat uvlut uŋataatni itnaiḷiyuŋnaqsiruami uvlumi kiñunnamni uvluqpaguqman agaayulgisitḷuŋa, taimmaiñaq aŋun atnuġaalik qaummaġiksuanik qikaaniktiġniqsuq sivuqqamnun. 31Itnaġaaŋa, ‘Cornelius! Iŋiqsruutigikkatin Agaayyutim tusaagai suli nagliksripḷutin savaatin itqaġigai. 32Tuyuqaġiñ Joppa-mun aŋutinik uvuŋautityaqtillugu Simon taggisiqaqtuaq Peter-mik. Taamamna taamma tukkuummiruq Simon-miptuuq qitummairimi taġium siñaani ittuami.’ 33Taatnaqłuŋa uiguiñaqługu qanniġikpiñ, iłuaqqutiluġniġiptigut uvuŋałłapkun. Uvva iluqata katirugut Agaayyutim sivuġaanun tusaayumaplugu qanuq Agaayyutmun uqautiłiksraptigun ilipkun.”

Peter-m Uqautrił̣ha

34Peter aullaġniiñiqsuq itnaqhuni, “Pakma puttuqsrigiga iḷumutun Agaayyutim irrutrił̣ha iñuŋnik atisipḷugich. 35Nanipayaaq nunaaqqimi iñuk taluqsripman ilaanik nalaunŋarualiqipluni Agaayyutim akuqtuumaaġniġaa, taamna sumiuŋugisiŋŋaan. 36Nalupqisuŋitchuŋa tusaatilaapsitñik tusaayugaallautakun Agaayyutim tuyuġikkaŋa Israel-aaġmiunun, itnaqhuni, Agaayyutim qiñuiġutripkaġaa iñuŋnik Jesus Christ-kun, taamna Jesus Atanġuruaq iñupayaani. 37Tamanna tusaayugaallautaq aullaġniipḷuni Galilee-miñ kiŋuagun John-ŋum Paptaaqtitchirim quliaqtuałhan siamittuq iluqaanun Judea-mun. 38Tusaakkaqsi Jesus Nazareth-miu Agaayyutmun sayyiqł̣ugu piqasiqł̣ugu Ipqitchuamik Irrutchimik pikkaŋa. Taamna Jesus napmupayaaqami nakuurualiqiniqsuq suli iłuaqsiraġakkaŋi tamatkua tuunġaum aŋalataŋi, atakkii Agaayyutim piqasiqsuqługu. 39Aasiiñ uvagulli qiñiqługu iluqaan iñiqtaġikkaŋa Jew-ŋuruat nunaŋatni suli Jerusalem-mi, uqautigilgugikput qanuq iḷipḷugu kikiaktuutiłha sanniġutamun suli iñuŋnun tuqqutaġiłha. 40Taamna taatnakkaŋat Agaayyutim aŋitqiksitkaa tuqułiġmiñ piŋayuakni uvlut. Iḷaŋisa iñuich nalupqinaiqł̣ugu qiñiġaat. 41Iluqallapiaġmiŋ iñuich qiñinġitchaluaġaat, aglaan qiñiġikput Agaayyutim piksraqtaaġipluta quliaqtuaġitquplugu ilaagun. Uvagut niġiqatigigikput imiqatigiplugu Agaayyutim aŋitqiksinŋanikmagu tuqułiġmiñ. 42Aasiiñ ilaan tiligaatigut tusaayugaallautaq uqautigitquplugu iñuŋnun, iḷisimarausimaaqupluta ilaa taivrumiŋaułłi Agaayyutim piksraqtaaŋa ataniġuqługu iñuuruani suli tuquŋaruani. 43Taamna Jesus sivuniksriqiripayaat uqautigikkaŋat, itna, Kiñapayaaq ukpiqsrigumi ilaanik Jesus-ŋum natqigutigisigai killuqsautai atiġmigun.”

Jew-ŋuŋitchuat Akuqtuił̣hat Ipqitchuamik Irrutchimik

44Tavrani Peter uqautrisugaaqtitlugu iluqaitñun naalaġniruanun uqauttutaanik Ipqitchuam Irrutchim atqaqiniġai. 45Tamatkua Jew-ŋuplutiŋ ukpiqsriruat taamakŋa Joppa-miñ maliktuat Peter-mik quviġusuŋniqsut Agaayyutmun qaił̣ha Ipqitchuamik Irrutchimik tamatkunuŋaptuuq Jew-ŋuŋitchuanun. 46Sumiuliraaqhutiŋ uqqatigun tusaagaqsiñiġaich uqaqtuat Agaayyutmik quyaplutiŋ.

47Tavraasiiñ Peter nipliġñiqsuq, “Uvaptiktituntuuq ukua Ipqitchuam Irrutchim aŋalatkai. Kiami paptaaqsaiḷiraġniaqpagich imiġmik?” 48Taatnaqługich ilaan tiliñiġai paptaaqtitquplugich Jesus atqagun. Taapkua iŋiqsruġniġaat uvliuqtuallaquplugu piqatigilutiŋ.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index