Search form

Acts 12

Ukpiqsriruat Piyuaqsiupsaałhat

1Umialgumli Herod-ŋum aullaġniiñiġaa nagliksaaqtitchił̣iq iḷaŋitñik ukpiqtuaŋuruat. 2James, John-ŋum aniqataa, savikpaŋmik tuqqutinniġaa. 3Aasiiñ Herod kaŋiqsikamiuŋ quyalitñił̣ł̣i Jew-ŋuruanik tiguniġaa Peter suli naŋititchiaqsiñiqsuq ukpiqtuanik. Taatna irrutrił̣ha atuummiñiqsuq niġił̣hatni pupsaŋniġiḷaamik qaqqiamik. 4Peter taamna tigukamitruŋ inillaŋniġaat isiqsiviŋmun, qaitḷugu sisamaiñun aŋuyyiuqtinun qaunagitquplugu. Herod-ŋum sivunniġaa Peter tikiutilugu iñuŋnun atanniqsitchukługu niġiqpagvikaaq atilik Apqusaakkaułiġmik pitḷukpan. 5Peter isiqtaułhani ukpiqtuaŋuruatli iŋiqsruutiniġaat piḷiqillapiaqhutiŋ Agaayyutmun.

Peter-m Anipkałha Isiqsiviŋmiñ

6Herod-ŋum tikiutisukkaa Peter iñuŋnun atanniġukługu sivuġaatni iñuich. Unnuaŋani anitchił̣iksraŋan iñuŋnun Peter siñiŋniqsuq akunġatni malġuk munaqsrik, malġuiñik kalimñiġñik pituqaqhuni, suli isiqsivium paaŋi qaunaksriqaqhutiŋ munaqsriñik. 7Taimmaiñaq atanġum isaġulga sagviġñiqsuq, isiqsivium iḷua qauplugu. Isaġulgum iqiiqsaġniġaa aksikł̣ugu Peter tuiqqaŋagun nipliutiplugu, “Qilamik makittin!” Tavrauvaa kalimñiġich kataŋniqsut tayaġnikniñ. 8Isaġulgum qilamiksriġñiġaa, “Tapsiaġiksaaġutin, aluġutikkiñ atilugik.” Peter taatnatun piñiqsuq. Isaġulgum nipliutipsaaġniġaa, “Uligaaġutin maliŋŋa!” 9Peter-m maliaqsiñiġaa isiqsiviŋmiñ kaŋiqsiḷḷapiaġaluaqnagu isaġuliŋmun taatna pił̣ł̣i. Ilaa siññaqtuġasukniaġniqsuq. 10Apqusaaġutiniġaa sivulliġñi qaunaksrini tugliŋitñi sulipsuuq, aqulliupluguasiiñ tikiññiqsuk savigruaġmun paamun anigisipḷutik nunaaqqimun. Taamna paa aŋmalgiññiqsuq iŋmigun, iliŋikaasiiñ anipḷutik. Iliŋik qilamiksruqhutik apqutikun, aasiiñ taimmaiñaq isaġulgum uniŋñiġaa Peter tamauŋa. 11Tavrani Peter-m kaŋiqsivaaluaqsiñiġaa tamanna atuumaruaq. Uvva itnaġniqsuq, “Nalupqigiŋaiġiga Agaayyutim tuyuqałha isaġuliŋmiñik annautisaqłuŋa Herod-ŋum aŋalatchił̣haniñ. Ilaan anniqsuqmigaaŋa Herod-miñ suli Jew-ŋuruaniñ piyaqquisuktuaniñ uvamnik.”

12Taamna qauġriaqpalaktiqami utlautiniqsuq kiŋunġanun Mary-m, aakaŋan John Mark-ŋum. Tavraniḷi iñugiaktuat katimaniqsut iŋiqsruqhutiŋ. 13Taluata siḷataani Peter katchaqtuġniqsuq. Niviaqsiaq atiqaġniqsuaq Rhoda-mik utlautiniqsuq paamun kisuupmagaan. 14Peter-m nipaa iḷisaqłiġniġaa. Quviatchaqtiqpaitḷuni aŋmautigaluaqnaguunniiñ utiqtiġniqsuq kiñumun uqaġiaqhuni, “Peter qakma!” 15Taapkua nipliutiniġaat, “Kinniqivaluktutin!” Aglaan taamna niviaqsiaġruk nalupqisuŋiññiqsuq. Aasiiñ kiulgiññiġaat, “Irrusia pivalukkiñ.” 16Peter-m nutqautiŋiññiġaa katchaqtułłi. Kiisaimmatai aŋmautiniqpaat. Iliŋisa qiñiqamitruŋ quviġutchaŋniqsut niġiunġiḷḷaqhutiŋ. 17Peter-m urriqaniġai nipaisaaquplugich aasiiñ uqautiaqsipḷugich qanuq Agaayyutmun annisisilaaġmiñik isiqsiviŋmiñ. Uqautipsaaġniġai, “Kilikkumagisi James-lu atlatlu ukpiqtuat.” Aasiiñ ilaa aullaġniqsuq atlamun inimun.

18Uvlutqikman isiqsivium qaunaksrai aupił̣ł̣aŋniqsut. Kaŋiqsitḷaiġñiġaat qanuqtilaaŋa Peter-m. 19Herod-aasiiñ tiliriñiqsuq iñuŋnun pakaquplugu Peter aglaan paqiŋiññiġaat. Herod-ŋum apiqsruqtuqqaaġniġai munaqsrit aasiiñ tilisigiplugich tuqqutquplugich. Tamanna atuumaanikman Herod Judea-miñ aullaġniqsuq ittuallagiaqhuni Caesarea-mi.

Herod-ŋum Tuqułha

20Herod-ŋumguuq qinnausimallapiaġniġai iñuich iñuuniaqtuat Tyre-miḷu Sidon-miḷu. Taatnaqhutiŋ iliŋisa katiplutiŋ qiñiġiaġniġaat Herod. Taapkua utlautiruat sivulliuplugu iḷauraannaktaaġiniġaat umialgum tuglia, taamna atiqaqtuaq Blastus-mik. Aasiiñ taatnaqqaaqhutiŋ utlautiplutiŋ Herod-mun iŋiqsruġiaġniġaat qiñuiġusimaałiksraġmiktigun, atakkii taapkua Tyre-miut Sidon-miut niqiqaġviqaqtut umialgum nunagikkaŋaniñ. 21Uvvaasiiñ nalunaiqsami uvlumi Herod atnuġaaqtuqhuni umialgutnaġmiñik aquvinniqsuq atanġuviŋmiñun uqautriviksraġmiñun iñuŋnik. 22Tyre-miut suli Sidon-miut naalaġniruat Herod-mik nipliagaqsiñiqsut itnaqhutiŋ, “Taamna Agaayyutim nipigigaa. Iñułhiñaq nipiqaŋitchuq taatnatchiñik.” 23Taimmaiñaq Agaayyutim isaġulgan Herod atniġñatchiġñiġaa iŋalauŋiñi atakkii kamakkutaitḷuni Agaayyutmik. Qumaich niġiñiġaat aasiiñ tuquniqsuq. 24Aglaan ukpiqtuarguuq siamitchiñiqsut Agaayyutim uqałhanik aasiiñ iñugiallapiaqtuat akuqtuġniġaat. 25Suli Barnabas-lu Saul-lu naatchikamik savaaġmiknik utiġniqsuk Jerusalem-miñ Antioch-mun tuvaaqatigiplugu John Mark iŋmikkun.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index