Search form

Acts 18

Paul-ŋum Corinth-miiłha

1Taatnaanikami Paul aullaqhuni Athen-miñ Corinth-muŋniqsuq. 2Taamani nalautchiñiqsuq Jew-ŋuruamik atiqaqtuamik Aquila-mik animaruamik Pontus-mi suli aġnaatnik Priscilla-mik. Tavruŋaptuuq tikitqammiġñiqsuk atakkii Rome-maġmiut atanġata Claudius-ŋum aqpigiplugich Jew-ŋuruapayaat Rome-miñ aullaquplugich. Tavra Paul-ŋum qiñiġiaġniġik. 3Piññaŋniutiqaġniqsuk iñuuniutigiplugu palapkarriruałiġmik atripḷugu Paul. Taatnaqhuni tukkuniqsuq taapkuŋnuŋa. 4Aasii minġuiqsiġaġipmata Jew-ŋuruat katraġviatni uqaqatiqaġaġniqsuq Jew-ŋuruaniglu Greek-niglu ukpiliqsinniaqługich.

5Silas-lu Timothy-lu Macedonia-miñ tikitmaknik Paul-ŋum aullaġniiŋaniŋniġaa quliaqtuatlułłi tusaayugaallautamik Jew-ŋuruanun uqautigiplugu taimña Jesus Christ-ŋunipḷugu anniqsuqtaunipḷugulu. 6Jew-ŋuruat igḷuliqmatni uqaqhutiŋ pigiiḷipḷugu, Paul-ŋum ipsuŋniġaa qavia atnuġaamiñiñ aasiiñ ilaan kaŋiqsipkaqsaqługich qanuqhuni taatnałiġmiñik itnaqhuni, “Anniqsuqtitchumiñaitkupsi patchisigiruksraurusi ilipsitñun. Uvaŋa patchisaiqsuŋa. Uvakŋaniñaglaan Jew-ŋuŋitchuanun quliaqtuaġisiruŋa.” Taatnaqqaaqługich uniŋñiġai. 7Paul nayuutiaqsiruq tupqani Jew-ŋuŋitchuam atiqaqtuam Titius Justus agaayusuuruam Agaayyutmun. Tupqa siḷalliġiplugu Jew-ŋuruat katraġviata inniqsuaq. 8Crispus, qaukłiq Jew-ŋuruat katraġviatni, ukpiġiagutiniġaa Agaayyun qitunġaqtuummaġmi. Suli iñugiaktuat Corinth-aġmiut tusaakamiŋ uqałiġmik ukpiqsriḷiġmiñiqsut suli paptaaqtitlutiŋ. 9Unnuat iḷaŋatni Paul qiñiqquuraaġniqsuq. Agaayyutim uqautiniġaa itna, “Iqsisuŋaqnak! Sivutmun uqaġiñ! Qapiqtasuŋaqnak! 10Piqasiumagikpiñ. Kia-unniiñ iñuum aniyasaaġumiñaitkaatin atakkii uumani nunaaqqimi iñugikkatka iñugiaktut.” 11Ukiuq avvaġmik iḷaqasiqł̣ugu Paul inniqsuq tavrani iḷisautripḷuni iñuŋnik Agaayyutim uqałhanik.

12Gallio kavanauŋupkaqtitlugu Greece-mi Jew-ŋuruat katiplutiŋ tigguġlukługu Paul uqaqsittaaġviŋmuutiniġaat 13itnaqhutiŋ, “Uuma iñuum ukpiliqsinniaġai iñuich agaayutquplugich Agaayyutmun akikŋaqługu maliġutaksraq.” 14Paul-aasiiñ niplił̣hiñaaġuqtuġlu Gallio-m uqautiniġai Jew-ŋuruat, “Taamna iñuk iñiqtaqaqpan nalaunŋaitchuamik tuvraqtaksrallu tupigiŋiḷḷugich, nalaunŋanayaqtuq uvamni naalaġnił̣iksraġa anuqsrusiḷuŋa ilipsitñun. 15Aglaan pasikapsiuŋ uqałiqtigun iñuiḷḷu atiŋisigun ilipsiḷu maliġutaksrapsigun, ilipsitñik iłuaqsaqtaksraġigiksi. Taatnatchisigun atanniqsuiyumiñaitchuŋa.” 16Taatnaanikami anipkaġniġai uqaqsittaaġviŋmiñ. 17Jew-ŋuruat tigguġluŋniġaat Sosthenes, aŋalataa Jew-ŋuruat katraġviata, ipiġaqtuqługu sivuġaani uqaqsittaaġvium. Aglaan Gallio-m suqutigiŋiññiġai.

Paul-ŋum Utiłha Antioch-mun

18Iñugiaktuani uvluni Paul itkaluaqami Corinth-mi ukpiqtuaqatmiñi uniññiġai piqasiqhuni Priscilla-miglu Aquila-miglu tiksiqhutiŋ Syria-mun. Sivuani ayałiksraġmi Cenchreae-miinŋaġmi niaqqi salipkaġniġaa piḷġusiatitun Jew-ŋuruat pisigiplugu akiqsruutmigun Agaayyutmun. 19Paul-kut tikiññiqsut Ephesus-mun. Utlautipluni Jew-ŋuruat katraġviatnun tavrani uqaqatiqaġniqsuq Jew-ŋuruanik. 20Ittuatluuraallaqugaluaġniġaat iŋmikni aglaan Paul aŋiŋiññiqsuq. 21Unitkaqsikamigich uqautiniġai, “Agaayyutim pitqutigikpagu utiġiłhitchuŋa ilipsitñun.” Aullalgiññiqsuq Ephesus-miñ umiakun aasii ilaan uniññiġik Priscilla-lu Aquila-lu tavruŋa. 22Tikitñami Caesarea-mun utlautipluni Jerusalem-mun qiñiġiaqługich ukpiqtuaŋuruat tavrakŋaasiiñ aullaġniqsuq Antioch-mun. 23Tavrani itkalualgitñami qanutuntai aullalgiññiqsuq Galatia-mun Phrygia-munlu pitchuksaaġiaqługich iluqaisa ukpiqtuat.

Apollos Quliaqtuałha Ephesus-mi

24Jew-ŋuruatliguuq iḷaŋat atiqaqtuaq Apollos-mik animapluni Alexandria-mi tikiññiqsuq Ephesus-mun. Taamnaguuq uqalgurauŋuniqsuaq kaŋiqsimmaaġiksauŋupluni Agaayyutim uqałhanik. 25Iḷisausiaqaqhuni Agaayyutikun aasiiñ piyummatiqallapiaqługu iḷisauttutiginiġaa Jesus nalautlugu. Aglaan Apollos-ŋum iḷisimałhiñaġniġaa John Paptaaqtitchirim quliaqtuaġiłhalu paptaaqtitchił̣halu. 26Uqautriaqsiñiqsuq taluqsrautaiqhuni Jew-ŋuruat katraġviatni. Priscilla-mlu Aquila-mlu tusaakamitku aggisiñiġaak kiŋuniġmiknun aasii iḷisautipsaaqługu sukuitḷukługu Agaayyutim annautriḷḷatilaaŋanik iñuŋnik. 27Apollos sivunniqman aullaġukhuni Greece-mun ukpiqtuaŋuruat Ephesus-mi ikayuġniġaat aglakhutiŋ ukpiqtuaqatiumiknun Greece-mi pitchuksaaqługich paġlatquplugu taakmani. Apollos tikitñami ikayuutaullapiaġniqsuq ukpiliqsuanun Agaayyutim iłuaqqutrił̣hagun. 28Kaŋiqsiñaqsipḷugu uqaaqtuutrił̣iġmigun akiiḷitḷaniġai Jew-ŋuruat aasiiñ uqaqatigiił̣iġmikni Agaayyutim uqałhatniñ nalunaiġaqługu taamna Jesus Christ-ŋułha.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index