Search form

Acts 5

Ananias-lu Sapphira-lu

1Tavraniguuq iñuqaġmiñiqsuq nuliaġiiŋñik atiqaqtuaŋnik Ananias-miglu Sapphira-miglu. Taapkuak iññuk tuniriñiqsuk nunautmiknik iluqatik pigikkaġmiknik. 2Akuqtuaġmik iḷaŋanik tugvaiñiqsuq aġnaataasiiñ iḷisimaplugu aŋiġaa. Aglaan sippaŋa qaitkaa uqqiraqtinun. 3Peter-m nipliutiniġaa, “Suvaata tuunġaġmun aŋalatitpich? Suvaata sagluqsruutiviuŋ Ipqitchuaq Irrusriq iriqqakun tugvaqsipḷutin iḷaŋanik nunautvich akian? 4Tunigaluaqnagu nuna pigikkan aasiiñ kiŋuagun tunił̣han akuqtuaġikkan pigigiñ. Sum taatna isummiqpatin? Sagluqsruutriŋitchutin iñuŋnik aglaan Agaayyutmik.” 5Ananias-ŋum tusaapqauraqamigich Peter-m uqaġikkaŋi puuktiġniqsuq tuqupluni. Tusaapayaaqtuat taavrumiŋa taluqsratchaŋniqsut. 6Nukatpiat nimiqsruqtuallakamitruŋ timaa annisipḷugu iḷuviġiaġniġaat. 7Uvvaasiiñ piŋasut sassaġniġich kiŋuatigun aġnaat aggiġñiqsuq sutilaaŋatnik nalupluni. 8Peter-m apiqsruġniġaa, “Uqautiŋŋa, iliptik tunivitku nunautrik taatnatunaglaan?” Aġnam kiuniġaa, “Ii, tavra taatnatunaglaan ittuq.” 9Peter-mli piñiġaa, “Suvaata uuktuaġniqpitku Agaayyutim Irrusia? Ataŋii, taapkua iḷuviqsiruat iḷaqatipnik qakma aullautigisipmigaatin taatnatun.” 10Tavrauvaa puuktiġniqsuq Peter-m sivuġaanun tuquliqhuni. Nukatpiat isiqamiŋ qiñiqługu tuquruaq aullautiniġaat iḷuviġiaqługu saniġaanun aŋutaata. 11Tavra ukpiqtuaŋuruat suli iñupayaat tusaaruat taavrumiŋa taluqsratchaŋniqsut atqunaq.

Quviqnaqtuat Atlayuaġnaqtuatlu

12Uqqiraqtit savaaqaġniqsut iñugiaktuanik atlayuaġnaqtuanik suli quviqnaqtuanik akunġatni iñuich. Iluqatiŋ ukpiqsriruat atausiŋŋuġniqsut katimmavianun Solomon-ŋum. 13Ukpiqtuaŋuŋitchuat iḷaliqsuaqsiniġaich taluġiplugich aglaan iliŋisa uqautigillautaġaluaqługich. 14Aglaan iñugiaktuat aŋutitlu aġnatlu ukpiqsriḷiqsuat Ataniġmik Jesus-mik, taatnaqługu ukpiqtuat iñugiaksitmullapiaġniqsut. 15Iñuich iḷḷiuqaigaqsiñiqsut atniġñaqtuanik tumitchaanun siñigviŋnun naagaqaa ikivġanun niġiugiplugu qakugun Peter tamaunnaaqpan taġġaŋanun mamitinnasugalutiŋ. 16Suli nunaaqqiñiñ avataaniñ Jerusalem iñugiaktuat iñuich tikiutriñiqsut atniġñaqtuanik suli iłuiḷḷiuqtittaŋitñik irrusiqł̣uich. Taatnaiḷipḷugu iluqatiŋ iłuaqsikkauniqsut.

Uqqiraqtit Nagliksaaqsiułhat

17Taamna atuumaanikman qaukłiat quliaqtuaqtit piqasiqhutiŋ maliġuaqtaiñik Sadducee-ŋuruanik qinnallapiaġniqsut uqqiraqtitigun. Sivunniuġniqsut qanuq aŋalałiksraŋatigun. 18Iliŋisa tiguniġaich uqqiraqtit aasii inillaktitlugich isiqsiviŋmun. 19Aglaan tamarrumani unnuami isaġulgan Agaayyutim aŋmaġniġai isiqsivium paaŋi aasii annisipḷugich, itnaqhuni, 20“Agaayyuvikpaŋmugusi uqaġiaġitchi iñuŋnun nutaakun iñuuniałikun tumigiplugu Jesus.” 21Taamna tusaapqauraqamitruŋ agaayyuvikpaŋmukhutiŋ qauŋuraaqman tavraniasiiñ iḷisautriaqsipḷutiŋ. Qaukłiat agaayuliqsit piqatiniḷu katinniġaich uqaqsittaaqtitchirit suli iluqaisa Jew-ŋuruat sivulliuqtiġruaŋich. Tuyuqaġniqsut isiqsiviŋmun uqqiraqtit tavruŋautitquplugich. 22Uvvaasiiñ qaunaksrit tikitmata isiqsiviŋmun paqinġiññiġaich tavrani uqqiraqtit. Aasiiñ utiqhutiŋ taamuŋa katimaruanun uqautiniġaich, 23“Isiqsiviŋmun tikitñapta kiluusaqaqhuni suli qaunaksrit paani qaunaksrigaluaġniqsut. Aglaan paat aŋmaqaptigik paqitchiŋitchugut iñuŋmik iḷuani.” 24Agaayyuvikpaum qaunaksraŋata qaukłiata suli qaukłiŋisa agaayuliqsit tusaakamitruŋ taamna isumatuyaagaqsiñiqsut sutilaaksraŋagun. 25Taatnaqtitlugich iñuk isiqhuni, “Ataŋii, isiqtasi amma agaayyuvikpaŋmi iḷisautrirut iñuŋnik” itnaqtiġniġai. 26Agaayyuvikpaum qaunaksrit piqasiqhuni qaukłiġmiknik taamuŋaġniqsuq tavruŋautityaqługich uqqiraqtit. Aglaan aŋallaġluutaiqhutiŋ nuyuaġiplugu iñuŋnun miḷuqtuaqsił̣iksraqtiŋ uyaġaŋnik.

27Iliŋisa uqqiraqtit tavruŋautikamisigik sivuġaatnun uqaqsittaaqtitchirit, qaukłiata agaayuliqsit apiqsruqtaaqsiñiġai, 28“Qanusiġalgitpisi?” itnaqhuni, “Uvagut aniqsraaqtuutigigaluakkaqput iḷisautritquŋitḷusi taavrumuuna Jesus-kun, aglaan pakma Jerusalem-miupayaat iḷisauttutri iḷisimagaat suli iliŋisa patchisiġuqhuta tuqułhanun Jesus-ŋum!” 29Peter-m atlatlu uqqiraqtitlu kiuniġaich, “Tupiksriruni Agaayyutmik sivulliuruq tupiksrił̣iġmiñ iñuŋnik. 30Ilipsi Jesus kikiaktuutikkaqsi sanniġutamun aglaan Agaayyutaata sivulliapta aŋitqiksitaŋa tuquŋaruaniñ 31kamanaġviksraŋanun ataniġuqługu anniqsuutiġuqługulu. Taavrumuuna Jesus-kun Israel-aaġmiut mumikkumiñaqsipḷugich natqigutikkauniqsut killuqsautmikniñ. 32Uvagut iḷisimarriqsimmaaġikput piqasiqhuta Ipqitchuamik Irrutchimik Agaayyutim qaisaġikkaŋa tamatkunuŋa tupiksriruanik ilaanik.”

33Jew-ŋuruat uqaqsittaaqtitchirit tusaakamitruŋ taamna uumitchallapiaġniqsut, suli tuqqutchisuliġñiqsut uqqiraqtinik. 34Uqaqsittaaqtitchirit iḷaŋata Pharisee-ŋuruaq makinniqsuq uqallagukhuni, atiqaqtuaq Gamaliel-mik suli kamagikkaupluni iḷisautrauruaq maliġutaksramiknik. Makitnami tiliñiġai uqqiraqtit aniḷḷaquplugich. 35“Israel-aaġmiuŋuruasii!” itnaqtiġniqsuq ataniġnun, “Aniyagilugu qanuq aŋalatchił̣ł̣aksraqsi taapkuniŋa aŋutinik. 36Aippaaniguuq iñuqaġniqsuq atiliŋmik Theudas-mik kamanaġasugaluni iḷiruamik. Iñunnaŋniqsuq sisamanik kavluutinik iñugiaktigiruanik. Aglaan tuqqutaupman iluqaġmiŋ maliġuaqtai siaminniqsut taatnaqługuasiiñ suuŋaiqhuni. 37Aquagunsuli Judas itmiñiqsuq Galilee-miñ tamarrumani kisitchikamiŋ iñupayaanik nunami. Ilaaptuuq iñunnakhuni iñugiaktuanik iŋmiñun naagatarra tuqqutaupman iluqaġmiŋ maliġuaqtai siaminniqsut. 38Pakmaasiiñ alġaqsrullaglapsi itniiḷiḷugu, Aullaġlich ukua iñuich. Iḷaksianagich. Tamanna sivunniuġutaatlu savaaŋatlu iñukmiqnisaukpan atlatitun piunġiġisiruq, 39aglaan agaayyutmiqnisaukpan akiiḷiyumiñaipiaġisi. Inniaqtusi nuyuaġnami akiḷḷiḷiuġutisaġupsi Agaayyutmi.” Taatnaiḷipḷugu Gamaliel-ŋum alġaqsruġniġai. 40Atanġich akuqtuġniġaat alġaqsruutaa aulaiḷaŋuġutiŋ kamakkutiqaġukługukii. Uqqiraqtit isiqtitqiŋñiġaich kiŋumun aasiiñ ipiġaqtuqtitlugich. Aniqsraaqtuġniġaich uqatqiquŋitḷugich taavrumuuna Jesus-kun, aasiiñ anipkaqługich. 41Uqqiraqtit aullaġniqsut uqaqsittaaqtitchiriniñ. Iliŋich quviasuktut atakkii Agaayyutmun piksraqtaaġiplutiŋ nagliksautigiłiksraŋagun Jesus. 42Uvluġaġipman agaayyuvikpaŋmi iñuich tupiŋitñiḷu iḷisauttutigituiñaġniġaat quliaqtuaġiplugu Jesus akiqsruutaupluni anniqsuqtauruaq, Jew-ŋuruat niġiugikkaŋat.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index