Search form

Acts 8

1Saul-ŋum iłuaginiġaa tamatkunuŋa tuqqutaułha.

Saul-ŋum Ukpiqtuaŋuruanik Nagliksaaqtiłha

Taivrumakŋa uvlumiñ ukpiqtuaŋuruat Jerusalem-mi nagliksaaqtitaugaqsiñiqsut atqunallapiaq. Tavrakŋa ukpiqtuat siamitkaqsiñiqsut nunaaqqiuraiñun Judea-mlu Samaria-mlu, aglaan uqqiraqtit kisiŋŋuqługich Jerusalem-mi. 2Iḷaŋisa iñuich taluqsriruat Agaayyutmik iḷuviġniġaat Stephen aliasułikun kiŋuvġuplugu. 3Taavrumali Saul-ŋum piyaqquaqsisiġniġai ukpiqtuaŋuruat. Siñiqsraqługich iliŋisa tupiŋich pakagiaqługich aŋutitlu aġnatlu isiqtautquplugich.

Tusaayugaallautam Quliaqtuaŋułha Samaria-mi

4Qimaktuat nanipayaaq tusaayugaallautaq quliaqtuaġiniġaat. 5Philip-li nunaaqqimukhuni Samaria-mun quliaqtuaqmiñiqsuq Christ-mik taavrumiŋa akiqsruutauruamik anniqsuutmik iñuŋnun tavrani. 6Iñugiaktuat iñuich naalaġniḷḷapiaġniqsut Philip-ŋum uqaġikkaŋiñun. Atakkii qiñiġviginiġaat atlayuaġnaqtuanik ilaa. 7Nipitusipḷutiŋ irrusiqł̣uich anitauniqsut iñugiaktuaniñ iñuŋniñ, suli iñugiaktuat sayairrutilgich aulatlaitchuatlu iłuaqsikkauplutiŋ. 8Taatnaqhutiŋ Samaria-ġmiut quviatchallapiaġniqsut.

Simon Aŋatkuq

9Taavrumaniguuq nunaaqqimi iñuqaġniqsuq atiliŋmik Simon-mik. Ilaa quviġutchaktitchiñiqsuq Samaria-ġmiunik aŋatkuułikun aasiiñ uqaviutigiplugu kamanaġasukniaqhuni. 10Iluqaġmiŋ nunaaqqimi kamanaiññiqsramiñḷu kamanaġniqsramiñḷu naalaġnitqiaġipiaġniġaat aasiiñ uqaqhutiŋ, “Taavrumani iñuŋmi ittuq Agaayyutim saŋŋia iḷisimakkaqput Saŋŋiqpauraq.” 11Sivisuruamik ilaan quviġutchaktinnikkaŋi aŋatkuułikun, taatnaqhutiŋ naalaġnitqiaġiŋñiġaat. 12Aglaan Philip-ŋum quliaqtuaġiaqsipmauŋ tusaayugaallautaq Agaayyutim aŋaayuqautaagun suli Jesus-kun anniqsuqtauruakun tamatkua iñuich ukpiġiniġaat, aasiiñ paptaakkauplutiŋ aŋutitlu aġnatlu. 13Simon-tuuq ukpiqsripḷuni aasii aquagun paptaaqtiłiġmi nayuutiaqsiñiqsuq Philip-mi. Quviġutchaŋmiñiqsuq qiñiqami Philip-ŋum iñiqtaġikkaŋigun quviqnaqtuaniglu atlayuaġnaqtuaniglu.

14Aasiiñ uqqiraqtit Jerusalem-mi tusaakamisigik Samaria-ġmiunun Agaayyutim uqałhi akuqtuġnipḷugich tuyuqaġniqsut Peter-miglu John-miglu tavruŋa. 15-16Ukpiqsriḷiqsuat paptaakkauplutiŋ Atanġum Jesus atqagun aglaan akuqtuisimaiññiqsutsuli Ipqitchuamik Irrutchimik. Taatnaqhutiŋ taapkuak tikitñamik iŋiqsruutiniġaich akuqtuitquplugich. 17Peter-mlu John-ŋumlu iḷḷiqiniġaich taapkua argaŋmiknik. Tarvauvaa Ipqitchuam Irrutchim aŋalatkaqsiñiġai. 18Simon-ŋum qiñiġniġaa Ipqitchuam Irrutchim qaisauraġałha tamatkunuŋa uqqiraqtik iḷḷiqipmatigik argaŋmiknik. Taatnaqhuni Simon-ŋum Peter-lu John-lu qaitchisuaqsiñiġik maniŋñik 19itnaqhuni, “Tunisisitŋaptuuq taavrumiŋa saŋŋimik. Uvvatuq iḷḷiqigupku argamnik iñuk akuqtuitḷayumauq Ipqitchuamik Irrutchimik.” 20Tavra Peter-m kiuniġaa, “Piyaqquġviŋmugiñ maniksuummaqpich! Uvvaa tauqsitḷanasugiviuŋ maniŋñik Agaayyutim aatchuutigikkaŋa? 21Sivuġaani Agaayyutim nalautisimaitḷutin naagasuli tupigiŋitḷugu, taatnaqhutin iḷaliqsuutiviksraiññiqsutin uvaptikni suli Agaayyutim savaaŋani. 22Mumigiñ taavrumakŋa nalaunŋaił̣iqniñ! Iŋiqsruġutin Agaayyutmun natqiutitqulutin kaviuġuksaałipnik! 23Iḷitchuġigikpiñ immaukkaqsipḷutin killuqsrił̣iġmik suli killuġmun aŋalatitlutin.” 24Simon-ŋum itnaġniġik Peter-lu John-lu, “Iŋiqsruutillaŋniaqsitŋa Agaayyutmun anasiñŋuqsaquŋiḷḷuŋa.” 25Taatna Peter-lu John-lu iñuuniaqtaullaŋniqsuk Samaria-mi quliaqtuaqhutik uqałhiñik atanġuruam aasiiñ utiqhutik Jerusalem-mun. Iglaułiġmikni tusaayugaallautaq quliaqtuaġiniġaak nunaaqqiuraiñi Samaria-m.

Philip-lu Ethiopia-ġmiulu Iḷirakuvik

26Aasiiñ isaġulgan atanġuruam Philip uqautiniġaa, “Paqnalutin uŋallam tuŋaanugiñ tikirviksraqnunaglaan iñuitchuamun apqutmun Jerusalem-miñ Gaza-mun.” 27Ilaa aullaqtiġniqsuq. Igliqtaullakhuni nalautchiñiqsuq Ethiopia-ġmiumik. Taamnali iñuk iḷirakuviuraqniqsuq Ethiopia-ġmiut Kandaki-ŋatni (Ethiopia-ġmiut taggisiqaġnikkaŋat ataniqtiŋ Kandaki-mik), aasiiñ ilaa Jerusalem-muŋniqsuaq agaayutyaqhuni Agaayyutmun. 28Aitmułiġmiñi tuttuqpagaqtuaġmiñi agliqiniqsuq Isaiah-m sivuniksriqirim makpiġaaŋiñik. 29Ipqitchuam Irrutchim nipliutiniġaa Philip, “Utlaguŋ tamanna tuttuqpagaqtuaq maliaqsiḷuguasiiñ.” 30Tavra Philip malikkaa. Aasii tusaakamiuŋ taamna iḷirakuvik agliqipluni makpiġaaŋiñiñ sivuniksriqirim Isaiah-m apiqsruġniġaa, “Kaŋiqsiviuŋ agliqikkan?” 31Taavruma kiuniġaa, “Kaŋiqsipkaġniaqtaunnaŋa qanuġluŋa kaŋiqsiñiaqpik?” 32Taamna uqałiq agliqiaġikkaŋa itniinniqsuaq,

“Iñuk ipnaisun tasikuaqtauruatun tuqqutaksraqtimiñun,

ipnaiyaatun niplitḷaitchuatun salikkaukami

ilaa nipliġñaiyuġattuq.

33Uqaqsittaałiġmiñi iñupayaam aŋallaqłuutiniġaa atchiksipkaqługuasiiñ.

Kia-unniiñ kaŋŋiulguvagich?

Ilaa kiŋuviaŋitchuq atakkii tuqqutlugu.” Isaiah 53:7,8

34Taavruma iḷirakuvium qanuġviiqhuni apiqsruġniġaa Philip, “Uqautiłhiñauviŋa kisumik sivuniksriqirim Isaiah-m uumani uqautiqaqtilaaŋanik? Iŋmiñik naaga atlamik uqautiqaqpa?” 35Philip-ŋum iḷitchuġipkaqługu Isaiah-m uqałhaniñ sivulliuplugu uqautiniġaa tusaayugaallautamik Jesus-kun. 36Iglaułiġmikñi tikiññiqsuk imiġmun. Taavruma iḷirakuvium nipliutiniġaa, “Uvva imiq! Sum piraiḷigisivaŋa paptaakkaułiksramniñ?” 37[Philip-ŋum piñiġaa, “Ukpiqsriguvich iluqaaniñ uummatipniñ paptaałhiñaurutin.” Ilaa nipliġñiqsuq, “Ukpiġillapiaġiga Jesus Christ Agaayyutmun iġñiġiłha.”] 38Taavruma iḷirakuvium tuttuqpagaqtuaq nutqaqtinniġaa aasii Philip-lu ilaalu atqaqhutik imiġmun. Philip-ŋum paptaaġniġaa. 39Imiġmiñ qakikamikaasiiñ Agaayyutim Irrusian nuktitiġniġaa Philip atlamun. Taavruma iḷirakuvium qiñitqiŋitñamiuŋ igliqtuiñaġniqsuq quviatchallapiaqhuni. 40Philip iḷitchuġiniqsuq Ashdod-mi itilaaġmiñik. Tavrakŋa tusaayugaallautamik quliaqtuaġniqsuq iluqaŋitñi nunaaqqiurani tikiḷġatałiġmiñunaglaan Caesarea-mun.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index