Search form

John 20

Iḷuviq Iñuitchuaq

1Uvlaatchaurami aullaġniisautaani akunniqsaam tanuġagugaaqtitlugu, Mary Magdalene iḷuviġmuŋniqsuq aasrii qiñiqługu iyaġak. Piiqsimaniqsuq paaŋaniñ iḷuvġum. 2Aqpaqsruqhuni utlautiniqsuq Simon Peter-mun suli atlamun maliġuaqtimun, Jesus-ŋum piqpagikkaŋanun, aasrii uqautiplugik, “Iñuich aullautiniġaat Ataniq iḷuviġmiñ. Iḷitchuġinġitchikput napmun inillaktilaaŋa.” 3Peter-lu atlalu taamna maliġuaqti utlautiniqsuk iḷuviġmun. 4Iluqatik aqpaqsruqhutik, aglaan iḷaqataan maliġuaqtim uniññiġaa Peter tikiḷġaaqhuniasrii iḷuviġmun. 5Auġrukami qiñiġniġaa ukił̣haaġiksaaq nimiqsruutaa aglaan isinġiññiqsuq. 6Kiñuagun tikitñami Simon Peter uiyuiñaqhuni isiġniqsuq tatqamuŋa qiñiqługich aasriiñ ukił̣haat nallaviani, 7suli ukił̣haaq nimġutauruaq Jesus niaquanun inillaksimanġiññiqsuq taapkunuŋa ukił̣haanun aglaan imullaksimaniqsuq ilaagun. 8Taimñali atla maliġuaqti tikiḷġaaġaluaqtuaq iḷuviġmun isiqmiñiqsuq, qiñiqługu aasrii ukpiqsripḷuni. 9Iliŋik kaŋiqsianilguiññiġaaksuli aglausimaruaq uqałiq itnaqsimaruaq ilaa aŋitqikkisiñipḷugu tuqułiġmiñ. 10Tarakŋa taapkuak maliġuaqtik utiġniqsuk aŋiḷaaqhutik.

Jesus-ŋum Sagvił̣ha Mary Magdalene-mun

11Mary-li siḷataani itluni iḷuvġum qianiqsuq. Qiallaġmi auġruaġniqsuq qiñiġukhuni iḷuviġmun. 12Aasrii qiñiqtuq malġuŋnik israġullaŋnik atnuġaallaŋnik qatiqtaanik aquppiruak Jesus-ŋum timaan irviani, iḷaqataa niaquan tuŋaani aasriiñ iḷaqataa isigaiñ tuŋaatni. 13Taapkuak nipliutiniġaak, “Marii, suvaata qiavich?” Kiuniġik, “Iñuich aullautiniġaat Ataniġa, aasriiñ nalugiga iliŋitñun napmun inillaktilaaŋa.” 14Taatnaqqaaqhuni kiŋiaqhuniasrii qiñiġniġaa Jesus qichaqtuaqtuaq, aglaan iḷitchuġinġiññiġaa Jesus-ŋutilaaŋa. 15Jesus-ŋum apiqsruġniġaa Mary, “Suvaata qiavich? Kiña pakikpiuŋ?” Aġnam nautchialiqinasugiplugu nipliutiniġaa, “Iñuuk, aullautigupku uvakŋa, uqautillaŋŋa napmun inillaktilaaŋa; uvaŋali aiyumigiga.” 16Tarra Jesus tuqłuġaa atqanik, “Marii!” Aġnaq kiŋiaqhuni uqaġniqsuq ilaanun, “Rabboni!” (itnautauruaq Hebrew-t uqausriŋisigun, Iḷisautrii!) 17Jesus-ŋum nipliutitqiŋñiġaa, “Aksiŋñiaqnaŋa takku aullanġitchuŋasuli pakmuŋa Aapamun. Aglaan aullaġutin aniaqatiumnun kiligiakkich pakmuŋaġniaġniḷuŋa ilaanun Aapamnun Aapagikkapsitñunlu, uvaŋa Agaayyutimnun suli ilipsi Agaayyutipsitñun.” 18Mary Magdalene uqautityaġniġai maliġuaqtit qiñiġnipḷugu Ataniq suli tamatkuniŋa uqautinipḷuni.

Jesus-ŋum Sagvił̣ha Maliġuaqtimiñun

19Tamarrumani uvlumi unnukman aullaġniisautaani akunniqsaam, maliġuaqtit katimmiñiqsut atautchimi kiluusautipḷutiŋ nuyuaqhutiŋ Jew-ŋuruaniñ. Taimmaiñaq Jesus-ŋum tikitḷugich akunaŋiġñiġai nipliutiplugich, “Qiñuiññaq ilipsitñun!” 20Taatnaqqaaqhuni qiñiqtinniġai ikiñiġmiñik argaŋmiñi suli saniqqamiñi. Tarra maliġuaqtit quviatchaŋniqsut qiñiqamitruŋ Ataniq. 21Jesus-ŋum nipliutitqiŋñiġai, “Qiñuiññaq illi ilipsitñun! Atripḷugu Aapam tuyuqałha uvamnik, taatnatuntuuq tuyuġigipsi.” 22Taatnaqamigich aniqsaaġviginiġai taapkua maliġuaqtini nipliutiplugich, “Akuqtuqsiuŋ Ipqitchuaq Irrusriq. 23Ilipsi natqiusrimaaġupsigik iñuich killuqsautiŋich natqikkaurut, aglaan natqiusrimaanġitchupsigik killuqsautiŋich natqikkaunġitchut.”

Jesus Sagvił̣ha Thomas-mun

24Iḷaŋarguuq maliġuaqtit, Thomas-mik taiyuutilik Malġimik, tarani inġiññiqsuq Jesus tikitman. 25Atlat maliġuaqtit uqautiniġaat, “Qiñiġikput Ataniq!” Thomas nipliutiniġai, “Qiñinġisuaġupkich ikiñiŋi kikiagich argaiñi suli iḷiḷugich argatka ikiñiŋanun saniġaani ukpiqsriyumiñaitchuŋa.”

26Akunniqsaaŋanikhutiŋ kiñuvatigun maliġuaqtit katimalgiññiqsut, Thomas piqataupluni taavrumani. Talut umiktuutiqaġniqsut, aglaan Jesus akunaŋianilgiññiġai nipliqhuni, “Qiñuiññaq ilipsitñun!” 27Ilaan nipliutiniġaa Thomas, “Israutilugich argaktin uvuŋa, qiñikkich argatka, israaġutilugich argaktin saniqqamnun. Arguaqtunġiġutin ukpiqsriiñ!” 28Thomas kiuniġaa, “Ilvich ataniġigikpiñ suli Agaayyutigigikpiñ!” 29Jesus-ŋum nipliutigaa, “Ukpiliqpich qiñianikapŋa kisianik? Qanutun quvianaqtigivat tamatkua ukpiqsriruat qiñiġaluaqnaŋa.”

Qanuq Pitqurił̣hat Ukua Makpiġaat

30Jesus-guuq iñiqtaqaġniqsuq iñugiaktuanik atlanik quviqnaqtuanik savaanik maliġuaqtimi sivuġaatni, aglaksimalutiŋ inġitchuanik ukunani makpiġaani. 31Aglaan tamatkua aglausimarut ukpiqsritquplusri Jesus Christ-ŋutilaaŋanik Iġñiŋa Agaayyutim, suli iñuutlasritquplusri ukpiqsrił̣ipsigun ilaanik.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index