Search form

John 21

Jesus-ŋum Sagvił̣ha Tallimat Malġuŋnun Maliġuaqtimiñun

1Kiñuagun tamarruma Jesus sagviaqtupsaaġniqsuq iŋmiñik maliġuaqtimiñun siñaani narvam taiyuutiqaqtuam Tiberias-mik, uvva itnaiḷipḷugu, 2Simon Peter-lu, Thomas-lu taiyuutilik Malġimik, Nathanael-lu Cana-ġmiu Galilee-mi, iġñaglu Zebedee-m suli malġuk atlak maliġuaqtik, iluqatiŋ atautchimiinniqsut. 3Simon Peter nipliġñiqsuq iḷamiñun “Qalliaġniaqtuŋa.” Taatnaqman taapkua atlat nipliutipmiñiġaat, “Malikkisigiptigiñ.” Iluqatiŋ ikiniqsut umiamun, aglaan unnuaqtutilaaŋani sumikunniiñ qalunġiññiqsut. 4Siqiñġum mayuuraałhani Jesus qichaġniqsuq imġum siñaani aglaan maliġuaqtaiñ iḷitchuġinġiññiġaat Jesus-ŋutilaaŋa. 5Ilaan nipliutiniġai, “Iḷiḷgaat, qaluutiqaqpisi?” Iliŋisa kiuniġaat, “Naami.” 6Ilaan nipliutilgiññiġai, “Siŋitchiuŋ kuvraqsi taliqpian tuŋaaŋanun umiapsi, ilipsiḷi qalukkumuusri.” Maliġuaqtit siŋinniġaat kuvraqtiŋ aasriiñ payyaksaġniġaat nuqitchaqamitruŋ umiam iḷuanun takku qaluuvagitḷuni. 7Maliġuaqtim Jesus-ŋum piqpagikkaŋan nipliutiniġaa Peter, “Piñña Ataniġiniġikput.” Simon Peter-m tusraa'amiuŋ takpiñña Atanġułha, ilaan atitqiksiqamiuŋ atnuġaani mattaummitchani misiŋñiqsuq taġiumun. 8Taapkua iḷai maliġuaqtit kilvaġniqsut umiakun nuqirrutigalugu kuvraq imalik qaluŋnik iliŋich uŋasriuraqhutiŋ siñaaniñ, tallimakipiatun apluqpaktaaqhuni urraksrayuŋnaliktun. 9Iliŋich tulakamiŋ, qiñiqtut iknipiamik qaluŋnik uutaliŋmik suli qiñiqhutiŋ qaqqunik. 10Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Uvuŋautrisitchi iḷaŋitñik qaluich qaluktapsi akkuvak.” 11Simon Peter-m ikitqikhuni umiamun kaliŋñiġaa kuvraq siñaanun imalik qalukpaŋnik, tallimakipiaq malġukipiaq qulit piñasrunik iñugiaktilaaliŋnik; naagatarra iñugiakkaluaqhutiŋ kuvraŋat alinġiññiqsuq. 12Jesus-ŋum nipliutigai, “Uvuŋaġusri niġisitchi.” Nalliataunniiñ maliġuaqtit apiqsruġumanġiññiġaa, “Kisuuvich?” Iliŋisa iḷitchuġiniġaat Atanġutilaaŋanik. 13Jesus-ŋum qalliḷaaqhuni tigu'amiuŋ qaqqiaq autaaġniġaa iliŋitñun. Taatnatunsuli piñiġaa qaluk. 14Taavrumani piñatchiġñiġai Jesus-ŋum qiñiqtitałłi iŋmiñik maliġuaqtinun aŋitqiqqaaqhuni tuqułiġmiñ.

Jesus-lu Peter-lu

15Iliŋich niġianikmata Jesus-ŋum nipliutigaa Simon Peter, “Simon! Iġñiŋa John! Piqpagitlukpiña ukunakŋa?” Peter-m kiugaa, “Aa, Ataniiq! Iḷisimagiñ uvaŋnun piqpagiłhiñ.” Jesus-ŋum nipliutigaa, “Niġipkakkich ipnaiyaatka.” 16Tugliḷiqł̣ugu Jesus nipliutilgiññiġaa, “Simon! Iġñiŋa John! Piqpagiviña?” Peter-m kiugaa, “Aa, Ataniiq! Iḷisimagiñ uvaŋnun piqpagiłhiñ.” Jesus-ŋum nipliutilgitchaa, “Qaunagikkich ipnaitka.” 17Piñatchiqł̣ugik Jesus-ŋum nipliutilgitchaa “Simon, Iġñiŋa John, piqpagiviña?” Peter aliatchaŋniqsuq Jesus-ŋum apiqsruqmani piñasruni atiruamik, “Piqpagiviña?” Aasrii Peter-m kiuniġaa, “Ataniiq! Iḷisimagiñ suapayaaq. Iḷisimagiñ uvaŋnun piqpagiłhiñ.” Jesus-ŋum kiugaa, “Niġipkakkich ipnaitka. 18Iḷumutuuruamik nipliutigikpiñ, nutau'avich tapsiaġiksipḷutin igliġaqtutin napmupayaaġukavich. Aglaan utuqqaġuġuvich atlam iñuum qiḷiġniaġaatin israaqtillutin aullautilutin aullaġvigisrunġisaqnun.” 19Taatnaqamiuŋ Jesus-ŋum uqautiginiġaa qanutchikun tuqułikun Peter-mun kamanaqtinniaqtilaaŋa Agaayyun. Taatnaqqaaqługu nipliutiniġaa, “Maliġuaŋŋa!”

Jesus-lu Atlalu Maliġuaqtilu

20Peter-m kiŋiaqhuni qiñiġniġaa maliġuaqti Jesus-ŋum piqpagikkaŋa maliktuaq. Taimñauniqsuq ikusiksimaaqtuaq qanitluni Jesus-mi nullautchiqamiŋ suli apiqsruqtuaq, “Ataniiq, kia aatchuutigitniŋniaqpatin?” 21Peter-m qiñiqamiuŋ taamna apiqsruġniġaa Jesus, “Ataniiq! Qanuġniaqpaliuna?” 22Jesus-ŋum kiugaa, “Uvaŋa iñuupkaġukkupku aggitqiŋñiałłamnunaglaan, suuva taamna ilipnun? Maliŋŋa!” 23Taamna uqauttutaa siaminniqsuq akunġatnun aniqatigiiñun taamna maliġuaqti tuquyumiñaiññipḷugu. Jesus taatnanġiññiqsuq tuquyumiñaiññiḷugu, aglaan itnałhiñaqhuni, “Iñuupkaġukkupku aggitqiŋñiałłamnunaglaan, suuva taamna ilipnun?”

24Taamna maliġuaqti taamnauruq quliaqtuaqtuaq tamatkuniŋa, sulipsuuq aglaktuaq tamatkuniŋa, aasrii nalunġitchikput quliaqtuaġikkaŋan iḷumutuułha.

Uqaliqsaaġun

25Iñugiakkaluaqtuq atla qanusriq Jesus iñiqtaġikkaŋa. Iluqatiŋ aglaksimalutiŋ atausriukattaaġlugich pimakpata, iluqaniqanu nunam tigummianilgunayaitpalukkai aglaich aglakkaukpata.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index