Search form

John 9

Jesus-ŋum Iłuaqsigaa Aŋun Ayauŋaruaq Anił̣iġmiñiñaglaan

1Jesus pisruksaałiġmiñi qiñiġniqsuq aŋutmik ayauŋaniqsuamik aniḷġatałiġmiñiñaglaan. 2Maliġuaqtaiñ apiqsruġniġaat, “Iḷisautrii! Kia killuqsautaan anił̣haniñ ayauŋapkaġniqpauŋ? Ilaan naagaqaa aŋayuqaakkiñ killuqsautaaknik?” 3Jesus-ŋum kiugai, “Taavruma ayauŋałha kaŋiqanġitchuq ilaan killuqsałhanun unniiñ aŋayuqaakkiñ killuqsałhaknun. Ayauŋaruq Agaayyutim saŋŋia qiñiġnaqtitquplugu ilaagun. 4Savaaġiraksraġigikput sivutmun piyumiñaġnaptikni. Unnuaq tikiññiaqtuq, kia-unniiñ savagvigiyumiñaisaŋa. 5Uvaŋa maani nunami innamni qaumaksrauruŋa nunam iñuiñun.” 6Taatnaanikami Jesus-ŋum tivvuaqhuni nunamun akurrutiniġaa maġġamun, aasriiñ nanukługik maġġamik taavruma aŋutim irrak, 7nipliutiplugu, “Aullaġutin iġġuġiaġuŋ kigiñan narvauraŋanun Siloam.” (Taamnaguuq mumiutiqaqtuaq Tuyuułiġmik.) Taamna aŋun aullaqhuni, kigiññi iġġuġiaqamiuŋ utiġniqsuq qiñitlasripḷuni. 8Iñuuniaqataiñ suli tamatkua qiñiqtikaaŋiñ iŋiularaupman apiqsruqtautiaqsiñiqsut, “Unauvva taimñaunġitpa aŋun aquppipḷuni iŋiulayuk?” 9Iḷaŋisa taivrumiŋaunigaat. Iḷaŋiḷḷi nipliġñiqsut, “Qaŋaa! Taivrumiŋaunġitchuq, taatnatun qiññaqaqsiñaqtuq.” Taamna aŋun iŋmiñik nipliġñiqsuq, “Taimñauruŋa.” 10Tamatkua apiqsruġniġaat, “Qanuqhutinmi qiñitlasripkakkauvich?” 11Ilaan kiugai, “Iñuum atiqaqtuam Jesus-mik irrakka maqatlamik nanuqqaaqługik aasriiñ tiligaaŋa Siloam-mun iġġuġiaquplugu kigiñaġa. Tarra aullaqtuŋa, aasriiñ iġġuqsaġluqqaaqtuŋa qiñitlasriruŋa.” 12Taapkua apiqsruġniġaat, “Naamiimmami ilaa?” Kiuniġai, “Naluruŋa.”

Pharisee-ŋuruat Apiqsruqtuġaa Iłuaqsikkauruaq

13Tamatkua taamna aŋun qiñitlaisimaruaq aullautiniġaat Pharisee-ŋuruanun. 14Tamannaguuq uvluq Jesus-ŋum maqatlamik nanukługik aŋutim irrak pił̣ha qiñitlasritquplugu Jew-ŋuruat minġuiqsiaġviginiġaat. 15Tarra Pharisee-ŋuruat apiqsrulgiññiġaat qanuqhuni qiñitlasripmaŋaan. Aasrii uqautiniġai, “Taivruma maqatlatiqługik irrakka, iġġuqapku kigiñaġa pakma qiñitlasriruŋa.” 16Pharisee-ŋuruatguuq iḷaŋich nipliġñiqsut, “Taimña iñuk taatnaiḷipḷugu iñiqtaqaqtuaq Agaayyutmiqnisaunġiññiqsuq, takku atuqtaksraq minġuiqsiaġvikun tupikkutaiñiġaa.” Atlatli nipliġñiqsut, “Qanuġunimi iñuk killuliqirauruaq iñiqtaqatlagisiva taatnatchiñik quviqnaqtuamik savaanik?” Taapkua igḷugiiksinniqsut taavrumuuna. 17Pharisee-ŋuruat apiqsrutqiḷgiññiġaat taamna aŋun, “Qanuġli nipliutigitlanayaqpiuŋ ilaa qiñitlasripkaġnipḷutin?” Taavruma kiuniġai, “Sivuniksriqirauruq.”

18Jew-ŋuruat ukpiqqutiqaġumanġiññiġaat qiñitlaił̣iġmiñiñ qiñitlasrił̣ha. Kiisaimma tuqłuqpaich taavruma aŋutim aŋayuqaak. 19Iliŋisa apiqsruġniġaich, “Una iġñiġivitchu? Nipliutigitlavitchu animałha ayauŋapluni? Qanuqhunimi qiñitlasriva pakma?” 20Aŋayuqaakkiñ kiuniġaich, “Uvaguk iḷisimagikpuk ilaa iġniġikkaqpuk suli iḷisimagikpuk anił̣iġmiñiñaglaan ayauŋałha. 21Aglaan nalugikpuk qanuqhuni pakma qiñitlasrił̣ha, naagaqaa nalugikpuk kimun qiñitlasripchałha. Ilaa iñuguaniksimaaqtuq suli kiggutitlasrimaaqtuq iŋmiñun. Apiqsruqtaqsiuŋ.” 22Aŋayuqaaŋuruak taatna nipliġñiqsuk iqsikkutiqaqhutik Jew-ŋuruanun, takku sivunnianiksimaaqtut kia iñuum nalupqinaiġḷugu uqaġikpagu Jesus Christ-ŋuniḷugu anitkisipḷugu katraġviŋmikniñ. 23Taatnaqhutik taapkuak aŋayuqaaŋuruak nipliġñiqsuk, “Ilaa iñuguaniksimaruq, apiqsruqtaqsiuŋ!”

24Tugliḷiqł̣ugu tuqłulgiññiġaat iŋmiknun taimña aŋun animaruaq ayauŋapluni aasriiñ nipliutiplugu, “Agaayyutim sivuġaani akiqsruġiñ iḷumutun uqaġisił̣ł̣apkun. Uvagut iḷitchuġigikput taimña uisitin killuliqiraułha.” 25Taavruma kiuniġai, “Ilaan qanusriułha nalugiga. Atausriq iḷisimagiga, uvaŋa ayauŋagaluaqtuami pakma qiñitlasriruŋa.” 26Taapkua apiqsrutqiḷgiññiġaat, “Qanusriġaqhutin qiñitlasripkaqpatin?” 27Kiuniġai, “Uqautianikkaluaġipsi aglaan naalaġnisunġitchusri. Suvaatami tusraatqiguaqsiḷgitpisiuŋ? Naaga maliġuaqsiutisrukpisi ilaanun?” 28Tamatkua kiuniġaat uqaniġluutiplugu, “Ilvich taivruma maliġuaqtigiliutigaatin. Uvagut Moses-ŋum pigigaatigut. 29Iḷisimagikput Agaayyutmun uqautrułha taimña Moses, aglaan nalugikput tamanna iñuk nakiñ aggiqsilaaŋa.” 30Taavruma aŋutim kiuniġai, “Atlayuaġnarruqtugalukkut nalunikapsiuŋ nakitñaqtaułhagun, aglaan qiñitlasripkaġaaŋa. 31Iḷisimagikput, Agaayyutim naalaġnitḷaił̣ha killuuruanun, aglaan naalaġniraġigai kamagirini suli tupiksriruat pisułiġmiñik. 32Nunam aullaġniisaġatałhaniñ tusraanġaqsimaitchut iñuŋmik qiñitlasripkakkauruamik ayauŋapluni animaruamik. 33Kisianik taimña iñuk aggiqsuaŋuluni Agaayyutmiñ pigumi avataagun sumik iñiqtaqalguyumiñaitmiuq.” 34Tamatkua kigguqłuŋniġaat, “Animagaluaqtutin killukun iñukkuksaaŋuplutinlu aglaan iḷisautniagaqsivisigut?” Taatnaqqaaqługu iliŋisa aninniġaat katraġviŋmiñ.

Irrutchikun Qiñitlaiḷaułiq

35Jesus tusraaniġaa ilaa aninnipḷugu. Paqitnamiuŋ nipliutiniġaa, “Ukpiġiviuŋ Iġñiŋa Iñuum?” 36Taavruma Jesus kiuniġaa, “Uqautiŋŋa kisuutilaaŋanik. Uvaŋali ukpiġiyumigiga ilaa.” 37Jesus nipliutigaa, “Ilvich qiñianiksimaaġiñ, suli ilaaŋuruq pakma uqaqatin.” 38“Ataniiq! Uvaŋa ukpiġigikpiñ,” taamna nipliġñiqsuq, aasrii sitquqhuni sivuġaanun Jesus-ŋum. 39Jesus nipliġñiqsuq, “Aggiġñiqsuŋa nunamun pisigiplugu atanniqsuił̣iksraq, ayauŋaruat qiñitlasripkaġlugich, suli qiñitlanasrugiruat ayaupkaġiaqługich.” 40Iḷaŋisaguuq Pharisee-ŋuruat tarani ittuat tusraa'amitruŋ taatna nipliqman apiqsruġniġaat, “Uvaguttuuq qiñitlaitchuaġivisigut?” 41Jesus-ŋum kiugai, “Ilipsi qiñitlaitchupsi killuutaiññiaġaluaqtusri, aglaan qiñitlaruaġiplusri ilipsitñik killuutiqaġugaaqtusri.”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index