Search form

Luke 15

Ipnaiq Tammaqtuaq

1Iḷaŋatni uvlut iñugiaktuat tax-siliqirit suli killuliqirit utlautiniqsut tusaasukługu Jesus. 2Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit uqapiḷuaqsiñiqsut, “Uuma iñuum paġlagai killuliqirit niġiqatigiplugiḷḷu!”

3Tavrakŋa Jesus-ŋum uqautiniġai atrikusautmik, itna, 4“Iḷarisamma tallimakipiamik ipnaiqaġumi tammaiḷugu iḷaŋat, suniaqpa? Uniññiaġai tallimakipiaġuutaiḷat ipnaich iñuiḷaami aasii pakkiaġlugu atausiq tammaqtuaq paqinniałhanunaglaan. 5Paqitnamiuŋ quviatchallapiaġniqsuq natmiutiplugu 6aggisiniġaa. Tuqłuqługich iḷauraani siḷalliuniḷu nipliutiniġai, ‘Quviatchaktuŋa paqitnapku tammaqtuaq ipnaiġa. Quviasuqasiqsikŋa!’ 7Uqautigipsi, taatnatuntuuq quvianatlukkisiruq pakmani atausiq killuliqiri isummitqikpan taapkunakŋa tallimakipiaġuutaiḷaniñ nalaunŋaruaniñ iñuŋniñ isummitqiŋñiaŋiññasugiruaniñ.

Maniuraq Tammaqtuaq

8“Aġnaq qulinik qatiqtaanik maniuraqaġumi tammaiḷugu iḷaŋat, suniaqpa? Ikillugu naniq salikuġniaġaa natiq, pakiglugu maniuraq nanipayaaq paqinniałhanunaglaan. 9Paqitnamiuŋ tuqłuġai iḷauraani siḷalliuniḷu nipliutiplugich, ‘Quviatchaktuŋa paqitnapku maniuraġa tammaitchaġa. Quviasuqasiqsikŋa!’ 10Uqautigipsi, taatnatuntuuq isaġulgi Agaayyutim quviasugaqtut atausiq killuliqiri isummitqikman.”

Iġñiq Tammaqtuaq

11Jesus uqaaqtupsaaġniqsuq, “Iñugguuġuvva malġuŋnik iġñiqaqtuaq. 12Nukaqłium nipliutiniġaa, ‘Aapaaŋ, aatchuŋŋa pakma paisannaktaaksrautimnik.’ Uvvaasiiñ aŋutim aviŋniġai suurani taapkuŋnuŋa iġñaŋmiñun. 13Uvlut aquuraŋatigun nukaqłium tuniñiġai supayaat pigikkani, aullaqhuni nunamun uŋasiksuamun. Tavraniasiiñ maniiġutiniqsuq iñuuniamaqłukhuni. 14Maniiġutipman kakkaaqsiułiq iḷiñiqsuq iñupayaanun taapkunani nunaaqqiñi. Suiḷḷapiaqmiuġlu. 15Kiisaimmalu savaaqsiñiqpuq iḷaŋatnun nunalgich tamarrumani nunami. Taavruma munaqsriḷiutiniġaa qaunagitquplugich kuniani. 16Niġisukpaitḷuni niġisukkaluaġniqsuq kuniat niqiksraŋitñik aglaan iñuich niġipkaġuŋiññiġaat. 17Tavrakŋa qauġriaqpalaŋniqsuq nipliqhuniasiiñ, ‘Iluqatiŋ aapaa savaktai sippakuuqtuaqhutiŋ niqiksraqaġaqtut. Aglaan kakkaaġataqtuŋa. 18Makilluŋa aullaġisiruŋa aapaanun nipliutiluguasiiñ, Aapaaŋ, killuqsaqtuŋa akitñaqługu Agaayyun ilviḷḷu. 19Taiguutiqaqtuksraunġiqsuŋa iġñipnik. Iḷaliutiŋŋa akiññaŋniaqtaunun savaktipnun.’ 20Tavra makitluni aapamiñuŋniqsuq.

“Uŋasiksitlugusuli aapaŋan tautuŋniġaa aasiiñ iḷunŋutchakhuni. Aqpaqsruġniqsuq iġñiġmiñun iqitluguasiiñ kunikł̣ugulu. 21Iġñiŋan nipliutiniġaa, ‘Aapaaŋ, killuqsaqtuŋa akitñaqługu Agaayyun ilviḷḷu. Taiguutiqaqtuksraunġiqsuŋa iġñipnik.’ 22Aglaan aapaŋan tuqłuġniġai savaktini, ‘Qilamik, aggiutrisitchi nakuġniqsramik atnuġaatqiutikraŋiñik qitiqłiġutilugulu suli sakpakkiġḷugu. 23Taatnaanikkupsi aikł̣iġitchi uqsraqsaamik nuġġamik tuqulluguasiiñ, uvagulli quviasuguta niġiqpakkumaugut. 24Iġñiġa tuqugaluaqtuaq pakma iñuuruq, tammaġaluaqtuaq pakma paqitauruq.’ Tavraasiiñ niġiqpaaqsiñiqsut.

25“Taatnaqtitlugich aŋayukłiq nautchiiviŋmiñ aiñiqsuq. Qallikami tupiġmun tusaagaqsiñiqsuq atuqtuuramik aġġiruaniglu. 26Tuqłuqługu iḷaŋat savaktit apiqsruġniġaa, ‘Suvat ipkua?’ 27Savaktim kiuniġaa, ‘Nukatchian aiñiqsuq suli aapavich tuqqutchisipḷugu uqsraqsaamik nuġġamik. Niġġisigaa utitqigḷuqman nakuupluni.’ 28Aapiyaŋa qinnakpaitḷuni isiġuŋiññiqsuq tupiġmun niġiqpaktuanun. Aapaŋan anipḷuni iŋiqsruaġniġaa isiquplugu. 29Aglaan uqautiniġaa aapani, ‘Ataŋii, iluqaitñi ukiuni savautigikpiñ kamagiplugulu tilliñ. Aglaan nagruligauramikunniiñ aatchunġaŋitchikma niġiqpautiksramnik iḷauraatkalu. 30Aglaan taamna iġñiġiñ maniiġutiniqsuq akiisutigunlu. Aasiiñ aipman tuqqutchirutin uqsraqsaamik nuġġamik pisigiplugu.’ 31Aapaŋan kiuniġaa, ‘Iġñiiŋ, ittutin ataramik uvaŋni. Suuratka iluqaisa pigigitin. 32Aglaan niġiqpaktuksraurugut quviasullapiaġuta, atakkii nukatchian tuquruaq pakma iñuuruq, tammaqtuaq pakma paqitauruq.’ ”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index