Search form

Mark 2

Jesus Mamititchiñiqsuq Aŋutmik Aulatlaitchuamik

1Kiŋuagun ikituurat uvlut Jesus utitqiŋñiqsuq Capernaum-mun. Iñupayaat uqaaqsiñiqsut aiñipḷugu. 2Iñugiaktuat kativagitḷutiŋ tavruŋa iniksraigutiniqsut tupqum iḷuani naagaunniiñ paam siḷataani. Jesus-ŋum quliaqtuaġutiniġai Agaayyutim uqałhanik. 3Tarra sisamat iñuich tavruŋautriñiqsut aulatlaiḷaamik iñuŋmik. 4Qalligaluaqhutiŋ tikiḷguiññiġaat Jesus iñugiakpagitḷutiŋ iñuich. Tavra aŋmaqługu tupqum qiḷaŋa atqaqtinniġaat taamna aulatlaiḷaq qaatchiaqtuummaan. 5Jesus-ŋum iḷitchuqłiqamiuŋ ukpiqsrisiqaqtilaaŋat, nipliutiniġaa aulatlaiḷaq, “Nukatpiaq, killuqsautipnik natqigutigikpiñ.” 6Iḷaŋich aglaliqirit aquppiruat tamaani isummatiqaġniqsut itna, 7“Suvaata una uqaqpa Agaayyutitun? Taamna uqaġniqłuktauruq. Agaayyun kisimi natqigutritḷaruq killuqsautinik!” 8Jesus-ŋum irrutchiġmigun kaŋiqsiaġiliqamigich uqapiḷułhat, nipliutliġniġai, “Suvaata uqapiḷukpisi isummatipsigun? 9Qanuq una nipliutitquvisiuŋ aulatlaiḷaq, ‘Killuqsautipnik natqigutigikpiñ’ naagaqaa nipliutiłhanik, ‘Makillutin, uqummatitin tigulugich pisugiñ’? Nalliak qaġanatlukpa? 10Aglaan iḷitchuġitqugipsi Iġñiŋan Aŋutim aŋalatchił̣iqałhanik maani nunami natqigutritḷapluni killuqsautinik.” Tavrani nipliutigaa aulatlaiḷaq, 11“Tiligikpiñ, ‘Makillutin, tigulugu qaatchian aggiiñ!’ ” 12Tavrakŋatchiaq taamna aŋun makitiqtuq. Tiguplugu qaatchiani aullaġniqsuq nakuqsipqauraqami. Qiñiqtuapayaat taavrumiŋa quviġutchaŋniqsut. Kamasruaqsiñiġaat Agaayyun, “Tautunġaŋitchugut taatnatchimik,” itnaqhutiŋ.

Jesus Piksraġniqsuq Levi-mik

13Jesus taivrumuŋalgiññiqsuq siñaanun narvaŋan Galilee-m aasii katirviginiġaat iñugaaġruich. Ilaan iḷisautiaqsiñiġai. 14Tamaani apqusaaqami tautuŋniġaa Levi, iġñiġikkaŋa Alphaeus-ŋum aquppiruaq savaaġmiñi manniqipluni. Tavra Jesus-ŋum nipliutipmani itna, “Maliŋŋa,” taavruma makitluni maliutliġniġaa.

15Aasiiñ taavruma aquagun Jesus niġiñiqsuq tupqani Levi-ŋum. Iñugiaktuat tax-siliqiritlu atlat killuliqiritlu aquppiqatiginiġaich Jesus-ŋumlu maliġuaqtaiñḷu. Tamatkua iluqatiŋ maliaqsipmiñiġaat. 16Aglaliqirit suli Pharisee-ŋuruat tautuŋniġaat niġiqatiqaqługu tax-siliqirinik suli killuliqirinik. Taapkua nipliutigaich maliġuaqtai, “Suvaata ilaa niġiqatauva suli imiqatauva tax-siliqirini suli killuliqirini?” 17Jesus-ŋum tusaakamigich nipliutigai, “Iłuaqtuat taapkua atniġñaitchuat inuqsraŋitchut taaktinik aglaan iliŋich atniġñaqtuat. Uvaŋa aggiŋitchuŋa aiyugaaġiaġlugich nalaunŋaruat aglaan killuliqirit.”

Apiqsruun Uisauraałikun

18Maliġuaqtai John-ŋum Paptaaġirim suli Pharisee-ŋuruat uisauraaġuuniqsuat piqusiġiplugu. Iḷaŋich iñuich utlakamitruŋ apiqsruġniġaat, “Suvaata maliġuaqtai John-ŋum suli Pharisee-ŋuruat uisauraaqmata, ilviḷḷi maliġuaqtitin taatnatlaiññiqpat?” 19Jesus-ŋum kiuniġai atrikusautmik, “Iḷagiich uumani iḷaqatnigiaqtuami uisauraaġniqpat iḷaqatnigiaqtuam nayuutiniŋanisuli? Taatnaġumiñaitchut iḷaqatnigiaqtuam nayuutiłhani. 20Aglaan uvluq tikitkisiruq iḷaqatnigiaqtuam aullaġviksraŋa iliŋitñiñ. Tavra uisauraaġviksraqpaaluk.” 21Jesus-ŋum iḷisautipsaaġniġai atrikusrautmik, “Iñuum utuqqaq atnuġaaq iḷaaġumiñaitchaa nutaamik ukił̣haamik atakkii iḷaaŋuyumi nutaam utuqqaq alikpalaaġisigaa, aasiiñ allaq aglitḷukhuni. 22Naagasuli, iñuum utuqqaq puuq immiġumiñaitchaa nutaamik asiam misuġuanik atakkii nutaam misuqqum alikkisigaa asiam misuġuan puuŋa, suli asiam misuġua maqigisiruq taavrumakŋa puumiñ. Aglaan nutaaq asiam misuġua immiutraksrauruq nutaamun puumun.”

Qanuutautilaaŋa Minġuiqsiaġvium

23Uvluani minġuiqsiaġvium Jesus pisuŋniqsuq nautchiivikun. Tarra maliġuaqtai tamaunnaaqamiŋ pukuŋniqsut mukkaaksranik, niġiaqsipḷugitaasiiñ. 24Tavra iḷaŋisa Pharisee-ŋuruat nipliutilgiññiġaat, “Ataŋii, suvaata iliŋich savakpat minġuiqsiaġvium uvluani maliġutaksrakuaġnaŋitkaluaqtuat tamarrumani uvlumi?” 25Ilaan kiuniġai, “Agliqimasuknaġiksi David-ŋumlu piqataiñḷu inuqsriułhat niqiksraġmiknik? 26David isiġniġuguuq tupqanun Agaayyutim niġipḷuniasii qaqqumik tuniḷḷaqtuutmik Agaayyutmun. Taatna atuumasruuniqsuaq Abiathar-ŋum qaukłiułhatni agaayuliqsit. Maliġutaksraptigun kimun-unniiñ niqiksrautitquŋiññiġaa avataatigun agaayuliqsit. Aglaan David-ŋum niġiñiġaa qaqqiaq, aasiiñ aatchuġniġaa maliktigikkani.” 27Taatnaġaluaqamigich Jesus-ŋum nipliutipsaaġniġai, “Minġuiqsiaġvium uvlua iñiqtauruq iñuŋmun aglaan iñuk iñiqtauŋitchuq minġuiqsiaġvium uvluanun. 28Taatnamik Iġñiŋa Iñuum atanġuruq unniiñ minġuiqsiaġvium uvluani.”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index