Search form

Mark 3

Aŋun Argalik Pannaqłuktanik

1Jesus isitqiŋñiqsuq Jew-ŋuruat katraġvianun. Aasiiḷi tarani itmiñiqsuq aŋun argalik pannaqłuktanik. 2Jew-ŋuplutiŋ sivulliuqtuat qaunaksruaqsiḷgiññiġaat mavruigisikmaŋaan minġuiqsiaġvium uvluani, tavraami agvisiksraqsiuqługu. 3Jesus-ŋum tarra nipliutiniġaa aŋun argalik pannaqłuktanik, “Makillutin uvuŋaġiñ.” 4Tavraniasiiñ apiqsruqługich taapkua, “Nalliak maliġutaksrakuaġnaqpa Minġuiqsiaġvium uvluani—savaaqałiq nakuuruamik naagaqaa pigiitchuamik, anniqsuił̣iq iñuułiġmik naagaqaa tuqqutchił̣iq?” Aglaan iliŋich nipaisaaġniqsut. 5Uumitchaksaałhum tikiumaliġaluaġniġaa tarani aglaantuuq iłuirrutiginiġaa pitchiġiił̣hatigun suli suksraqaŋił̣hatigun, uummatiqaqhutiŋ siqquqtuamik. Tarra nipliutiniġaa aŋun taamna, “Isivitkich argaktin.” Taavruma tarra isivinniġai, aasiitai argai iłuaqsiñiqsut igḷumiktitun iḷipḷutiŋ. 6Tarra taapkua Pharisee-ŋuruat aullaqtiġniqsut, tarvauvaa sivunniuqatigityaqługich Herod-kuayaat qanuq tuqułiksraŋagun Jesus-ŋum.

Iñugayaat Narvam Siñaani

7Jesus aullaqasriqhuni maliġuaqtimiñik Galilee-m narvaŋanuŋniqsuq. Iñugaaġruich malilgiññiġaat Galilee-miñḷu Judea-miñḷu, 8Jerusalem-miñḷu, Idumaea-miñḷu, uŋataaniñḷu Jordan-ŋum, avataaŋniñḷu Tyre-mlu Sidon-ŋumlu. Taapkua tusaaniġaat kamanaqtuanik savaaqałha utlakługuasiiñ. 9Tarra Jesus-ŋum uqautiniġai maliġuaqtini umiaq ikkiviksrani tigułhiñaaġuquplugu qanimiñun atakkii iñugaaġruich ukua iñugiaksivagitḷutiŋ tatruliġaat. 10Mamititchianikman iñugiaktuanik, atlat atniġñautilgich tatviksraiġñiġaat aksigukługu Jesus. 11Tamarrasuli irrusiqł̣ulgich tautukamitruŋ putqataġvigiplugu niplianiqsutli itna, “Ilvich Iġñiŋa Agaayyutim.” 12Aglaan iñiqtiqtaġniġai tamatkua iliŋitñun iḷitchuġipkautigitquŋitḷuni.

Jesus Piksraġniqsuq Qulit Malġuiñik

13Jesus kilvaqtaaġniqsuq tuŋaanun kiŋiktaam nunam. Tarani qiññuaġniġai tamatkua pigisukkani. Tarra utlaŋniġaat. 14Nalunaiqsaġai qulit malġuk maliġuaqtiksrat, uqqiraqtaunik taiyuqługich piqatigisukługich, tuyuġisukługich quliaqtuaġiaquplugich. 15Saŋŋiksriññiġai mamititchitḷasipḷugich atniġñaqtuanik suli anitchitḷasipḷugich irrusiqł̣uŋnik. 16Uvva ukua qulit malġuich Jesus-ŋum nalunaiqsaġikkaŋi: Simon-lu atchikkaŋa Peter-mik, 17James-lu John-lu iġñak Zebedee-m Jesus-ŋum atchikkak Boanerges-mik, mumiutiqaqhuni “Iġñiġikkak katlulam” [uumitchiyałallakhutigguuq]. 18Suli Andrew-lu, Philip-lu, Bartholomew-lu, Matthew-lu, Thomas-lu, James-lu iġñiŋa Alphaeus-ŋum, Thaddaeus-lu, atla suli Simon Zealot-ŋuruaq, 19suli Judas Iscariot, taamna aatchuutigitniktuaq ilaanik.

Jesus-lu Beelzebul-lu

20Akuniisuŋaqani Jesus isiġniqsuq tupiġmun. Iñugaaġruich malilgiññiġaat. Kiisaimmatai taatnaqhutiŋ Jesus-lu maliġuaqtiniḷu niġiḷguiḷiġniqputunniiñ. 21Tavra iḷaiñ tusaakamitruŋ taatnaqtuaq aullaġniqsut aggisityaġukługu Jesus, atakkii iñuich uqautigigaat iłuanġiġñipḷugu. 22Iḷaŋich aglaliqirit tikiññiġaat Jerusalem-miñ itnaqhutiŋ, “Jesus Beelzebul-mik aŋalatiqaqtuq, aasiiñ anitchiraġaqtuq irrusiqł̣uŋnik atuqługu saŋŋia aŋalataata irrusiqł̣uich.” 23Jesus-ŋumtarra qalliḷaaquniġai iñuich iŋmiñun uqautiuraagaqsipḷugichaasiiñ atrikusautitigun itna, “Qanuġuni tuunġaq anittaigisiva tuunġaġmik? 24Uvva nunaaqqim aŋalatai akiḷḷiḷiqsuutikpata avatmun, taamna nunaaqqiq suksraunġiġñiaqtuq. 25Uvvasuli iñuich tupiġmi atinġiqpata akitŋaqtuutilutiŋ suksraunġiġñiaqmiut. 26Uvva taatna qaukłiat tuunġaich irrusiqł̣uŋi piyuutigumiŋ avatmun, ilaan saŋŋia isukłiññiaqtuq. 27Uvvasuli atla atrikusaun: Kiñaunniiñ iñuk isiġumiñaitchuq saŋŋiruam iñuum tupqanun ivayaqtuaqsiḷuniasiiñ sulliñauraŋiñik aglaan sivulliulugu pitukkayaġaa saŋŋiruaq iñuk, tavrakŋaasiiñ ivayaqtuaqsiḷuni sulliñauraŋiñik.

28“Uvvauna uqautigipsi, Agaayyun natqigutriyumaaqtuq pisugaaqhuni iñuich killuqsautipayaaŋitñik suli uqaġniqłuktałipayaaŋitñik Agaayyutmik. 29Aglaan Agaayyutim natqigutiyumiñaitchaa taimuŋa iñuk uqaġniqłuutriruaq Ipqitchuamik Irrutchimik; taamna iñuk patchisaugisiruq isuitchuaġuni.”

30Jesus taatnaġniqsuq atakkii taapkua upyaktuqługu itna, “Taamna aŋalatiqaqtuq irrusiqł̣uŋmik.”

Jesus-ŋum Aakaŋalu Aniqatiuŋiḷu

31Uvvali Jesus-ŋum aakaŋa suli aniaqatiuŋi tikiññiqsut. Qichaqhutiŋ qakma kiligiaqtinniġaat. 32Iḷaŋata aquppiruat avataani nipliutigaa Jesus, “Ataŋii, aakanlu aniaqatiutinlu kigga utaqqiñiġaatin.” 33Jesus-ŋum kiuniġai, “Kiña uvaŋa aakapiaġiviyu unniiñ aniaqatiupiaġiviyu?” 34Saatlugich aquppiruat avatmiñi nipliutipsaaġniġai, “Ataŋii, uvaŋa aakapiaġa suli aniaqatiupiatka! 35Kisupayaaq savaaqaqtuaq pisułhanik Agaayyutim, taamna iñuk aniaqatiugigiga suli aakagiplugu.”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index