Search form

Mark 7

Sivulliaŋisa Iḷisauttutigikkaŋat

1Tavra iḷaŋisa Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit aggiqsuat Jerusalem-miñ utlaŋniġaat Jesus. 2Tautuŋniġaich Jesus-ŋum maliġuaqtit iḷaŋisa niġiruat iġġuġaluaqnagich argatiŋ Pharisee-ŋuruat piraksriutaatitun iñuŋnun. 3Pharisee-ŋuruat suli atlat Jew-ŋuruat niġiḷḷaiññiqsut iġġuġaluaqnagich argatiŋ, kamagiplugu iḷisauttutaat sivulliaġikkaġmiŋ iŋiḷġaanimakŋa. 4Aikamiŋ tauqsiġñiaġviŋmiñ sunik niġiḷḷaiññisut iġġuġaluaqatiŋ. Suli iñugiaktuat piraksriutiŋich aapamiŋ maliġutmigaich itnatun ittuat, iġġuġlugich qallutit suli utkusiich suli puggutat. 5Tavra Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit apiqsruġniġaat Jesus, “Suvaata maliġuaqtitin maliġutiŋitpat iḷisauttutigikkaŋitñik sivulliapta, niġipḷutiŋ qaqqianik iġġuġniġiḷaanik argaŋmiknik?”

6Jesus nipliutigai, “Ukpiŋŋuaqtauruasii, Isaiah sivuniksriqiri nalauttuq uqaqami ilipsigun, itnaqhuni,

Iñuich kamaksrulgugaluaġaatŋa uqałhiñaġmiktigun

aglaan uummatiŋich uŋasiksut uvamniñ [piqpagillapianġitḷuŋa].

7Kamaksruutaat uvamnun taŋiġiḷaaŋuruq

atakkii iḷisautrirut iñuich iḷisauttutaitñik iḷipḷugich maliġutaksraġiruatun Agaayyutim. Isaiah 29:13

8Kamagiŋitkaluaġisi tillisai Agaayyutim, aglaan kamaksripḷusi ilitqutchiñik iñuknitŋaqtauruanik.”

9Jesus-ŋum nipliutipsaaġniġai, “Yaiy, nalunġitkaluaġniġiksi qanuq ayaksimaałiksraŋat tillisai Agaayyutim. Iḷisimagaluaqługu atuumaniaqtaksrauruaq Agaayyutim pisułhagun kamagiraġiŋitkisi aglaan iḷisauttutisi malikkisi. 10Moses tilisiñiqsuq, ‘Kamagiyumagiñ aapan suli aakan’ suli ‘Kiñaimña uqapiḷuutriruaq aapamiñik suli aakamiñik tuqqutaksraupiaqtuq’. 11Aglaan itna iḷisautrirusi iñuum nipliutiłhiñauplugik aŋayuqaaŋni ‘Corban’ (mumiutiqaqtuaq ‘Ikayuġukkaluaġiptik aglaan qaiñŋaniktuŋa Agaayyutmun’). 12Taatnaqamigguuq patchisaiyaġniraqtuq ikayuił̣iksraġaluaġmiñik aŋayuqaaŋmiñik. 13Taatnaqapsi ayakkisi uqałhi Agaayyutim taavrumuuna iḷisauttutipsigun. Suli iñugiaktuat atlat iḷisauttutipsi atuumanġiġaġigisi.”

Sut Qaayuġnaqsiruat Iñuŋnun

14Uumaguuq tuqłuġniġai iluqaisa iñuich iŋmiñun nipliutiplugich, “Naalaġniḷḷaksitŋa, kaŋiqsiyumausi! 15Isaaġaqtuaq iñuŋmun siḷataaniñ qaayuġnaqsiraġutauŋitchuq aglaan samna anniuġaqtuaq uummatmiñiñ. 16[Kiña iñuk siutiqaqtuaq tusaali.]”

17Jesus-ŋum unitñamigich iñugayaat isiġniqsuq tupiġmun. Maliġuaqtaiñ kaŋiqsimasrukhutiŋ apiqsrulgiññiġaat taavrumuuna atrikusautikun. 18Suakataġniġai, “Kaŋiqsiḷḷaiññiaqpat! Tusaaŋitchuatun! Uvvaami qanutchim siḷataaniñ isaaġaqtuam qaayuġnaqsiraġaŋitchaa iñuk. 19Atakkii isaaġaqtaŋitchuq uummataanun aglaan aqiaġuanun anipḷuniasiiñ timimiñ.” (Jesus-ŋum nipliutigikmauŋ taamna niġiñaqsigai niqipayaurat.) 20Niplipsaaqtuq, “Sagviqsiqataqtuam iñuŋmiñ taavruma qaayuġnaqsiraġigaa iñuk. 21Samakŋa anniuġaġaqtut uummataaniñ iñuum, pigiitchuat isummatit: sayuŋałiq iḷaqataunnani, tigliyułiq, iñuaqtułiq, 22atlatułiq, kaviuġutiqałiq, pigiiḷiqiłiq, kinnitñiłiq, iŋmiñun aŋalalguił̣iq, saŋiaktułiq, uqaġniqłuktałiq, kamanaġasrugiłiq, kinnaŋaałiq. 23Iluqatiŋ taapkua pigiitchuat sagviġaqtut iñuŋmiñ, qaayuġnaqsipḷuguasiiñ taamna iñuk.”

Ukpiqsrił̣ha Aġnam Jew-ŋunġitchuam

24Tavrakŋa Jesus aullaġniqsuq tuŋaanun Tyre-m suli Sidon-ŋumlu. Isiġniqsuq tupiġmun nalutqugaluaqhuni iñuŋnun. Aglaan naluŋiḷgiññiġaat. 25Uvvauna aġnaq paniuraqaġniqsuaq irrusiqł̣uliŋmik. Tusaaniġaa imma Jesus tikiumanipḷugu. Utlakamiuŋ purviginiġaa isigaiñun. 26Aġnaq Jew-ŋuŋitchuq, animapluni Phoenicia-mi Syria-mi ittuami. Taavruma iŋiqsruġniġaa irrusiqł̣uk anillaŋniaquplugu paniuraġikkaġmiñiñ. 27Aglaan Jesus-ŋum nipliutigaa atrikusautmik, “Iḷiḷgaat sivulliulugu niġisuiqsuksraurut. Nalaunŋaŋitchuq iḷiḷgaat qaqquksraŋat aatchuutigiłiksraŋat makunuŋa qipmiñun.” 28Aġnam kiuniġaa, “Aa tarraami, Ataniiq, naagaunniiñ qipmich niġġiviich ataatni niġisuupmiut kanġaniŋitñik iḷiḷgaat.” 29Ilaan nipliutiniġaa, “Aarigaa, kiusriḷḷautaqtutintarra, ikayuġisigikpiñ. Aggiiñ, taamma irrusiqł̣uk aniruq paniuraġikkaqniñ.” 30Taavruma aikami paqinniġaa paniuraġikkani nalauraaqtuaq siñigviŋñi, irrusiqł̣uqaġniaŋitchalukut.

Jesus Mamititchiruq Iñuŋmik Uqatlaitchuamiglu Tusaatlaitchuamiglu

31Tarra Jesus aullalgiññiqsuq avataaniñ Tyre-m Sidon-kuaqhuni utlautipluni narvaŋanun Galilee-m, apqusraaqługu nunakun atilikun Decapolis-mik. 32Iñuich Jesus-muutilgiññiġaat iñuk tusaallaitchuaq suli uqallaitmisigalugu. Tarra iŋiqsruġnigaat patiglugu argaiñik iłuaqsitquplugu. 33Tavra uŋavaqtaaġutillaŋniġaa iñugaaġruŋniñ. Iḷipḷugu tikiġikkani siutaŋnun suli tivvuaqtuqługich aksiŋñiġaa uqaġikkaŋa iłuaqsisukługu. 34Aaġluqhuni qiḷaŋmun aniqsaaqpaŋniqsuq nipliqhuni, “Ephphatha” (mumiutiqaqtuaq “Aŋmaġiñ”). 35Tavrakŋatchiaq siuttak aŋmaġniqsuk suli uqaŋa iłuaqsipḷuni, uqaaqsipḷuniasiiñ kaŋiqsiñaqsipḷuni. 36Jesus-ŋum tiliñiġai uqaquŋitḷugich, aglaan iñiqtiġaluaqtitlutiŋ uqapsaaġniqsut tamarrumuuna uuma savaaġikkaŋagun. 37Quviġutchallapiaġniqsut nipliqhutiŋ, “Ilaa savaaqaqtuq supayaamik piḷḷautaqługu: tusaallaiḷaat tusaatlasipḷugich suli uqallaitchuat uqatlasipḷugich.”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index