Search form

Matthew 14

Tuqqutaułha John Paptaaqtitchirim

1Taatnałhatni Herod, atanġa Galilee-m, tusaaniqsuq uqqamik Jesus-kun, 2uqautiniġai savaktini, “Jesus una John Paptaaqtitchirauniqsuq aŋitqikhuni tuqułiġmiñ. Taatnaqhuni savaaqatlaniqsuq quviqnaqtuanik.” 3Sivuaniimma Herod-ŋum tigupkaġniġaa John qiḷiqsruqługu isiqtaupkaqługu. Taatnaqtinniġaa pisigiplugu Herodias, aniqatmi Philip-ŋum nuliaŋa. 4Atakkii John Paptaaqtitchirim akulaiqł̣ugu uqautiniġaa Herod, “Maliġutaksrakuaġnanġitchuq iḷaqatiginiaġupku aniqatvich nuliaŋa.” 5Herod-ŋum tuqqutchukkaluaġniġaa John, aglaan iqsiñiqsuq iñuŋnik atakkii iliŋisa isummatigiplugu John sivuniksriqirauplugu. 6Herod-ŋum annivia tikitman, pania Herodias-ŋum sayuġniqsuq sivuġaatni Herod-ŋumlu tuyuġmiaŋiñḷu quyaliḷḷapiaqługu. 7Akiqsruġniġaa nalupqinaiqł̣ugu qaitchigisiñipḷugu supayaamik iŋiqpan. 8Niviaqsiaq pitchuksaakkaupluni aakamigun nipliġñiqsuq, “Qaitchiŋŋa niaquanik John Paptaaqtitchirim iḷiḷugu alluiyamun.” 9Umialik aliatchaŋniqsuq, aglaan pisigiplugu akiqsruutni suli tamatkua niġiqatini tiliriñiqsuq qaitquplugu niviaqsiam iŋiaġikkaŋa. 10Herod tiliriñiqsuq isiqsiviŋmun niaquiġiaquplugu John. 11Itqutiniġaat niaqua iḷipḷugu alluiyamun qaitḷuguasiiñ niviaqsiamun, aasiiḷi taavruma aakamiñuutiplugu. 12John-ŋum maliġuaqtaiñ aggiqhutiŋ piñiġaat timaa iḷuviqługuasiiñ. Taatnaanikamiŋ uqautityaġniġaat Jesus.

Jesus Niġipkaiñiqsuq 5,000 Aŋutinik

13Jesus tusaakami qanuqtilaaŋanik John-ŋum, aullaġniqsuq umiakun quvġutiplugu iñuiḷaamun kisimi. Iñugayaat tusaakamiŋ maliutiniġaat nunaaqqipayaaniñ pisukkataqhutiŋ. 14Jesus tulakami tautukługich iñugayaaqpaurat iḷunŋutchaŋniqsuq. Mamitinniġai atniġñautiŋitñiñ. 15Unnuksraaġataqman maliġuaqtaiñ utlaŋniġaat uqautiplugu, “Unnuaġuqtuq. Suviksraiḷaaq manna. Tuyuġikkich iñuich nunaaqqiuranun tauqsiġiaqulugich niqiksramiknik.” 16Jesus-ŋum uqautiniġai, “Aullaŋitkumiŋ suŋitchut. Ilipsi niġipkaqsigik.” 17Kiuniġaat, “Piqaqtugut tallimałhiñanik qaqqianiglu malġuŋniglu aqaluŋnik.” 18Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Uvuŋautisigik uvamnun.” 19Aasiiñ tiliñiġai iñugayaat aquvitquplugich iviŋnun. Tigukamigich taapkua tallimat qaqqiat malġuglu aqaluk aaġluġniqsuq qiḷaŋmun quyyatiplugich. Tavra Jesus-ŋum avguqługich qaqqiat qaiññiġai maliġuaqtimiñun aasiiḷi taapkua autaaqługich iñugayaanun. 20Iluqatiŋ iñugayaat niġiñiqsut niġisuiqhutiŋ. Niġiŋaiqmata maliġuaqtit katitchiñiqsut iḷakuŋitñik immiġataqługich qulit malġuk aguupmaich. 21Taapkua niġiruat 5,000-tuyuŋnaq inniqsut aŋutit, kisiqatigisuŋaqnagich aġnat iḷiḷgaatlu.

Jesus Pisuaqtuq Imġum Qaaŋagun

22Jesus-ŋum maliġuaqtini ikipkaqtiġniġai umiaqpauramun ikaaġiaquplugich igḷuanun narvaqpaum aasiiñ aipkaqługich iñugayaat. 23Taatnaanikami mayuġniqsuq iġġimun agaayutyaqtuaqhuni kisimi. Anaqaksraaqman Jesus kisiŋŋuġniqsuq. 24Tavra umiaqpauraq tikiññiqsuq qitqanun narvaqpaum. Umiaqpauraq piyaqniuliġniqsuq qaiḷġutiplugu atakkii anuġim paġġaġuutiplugulu. 25Aasiiñ Jesus-ŋum utlaŋniġai maliġuaqtini uvluyasipman pisukhuni imġum qaaŋagun. 26Maliġuaqtaiñ tautukamitruŋ Jesus pisuktuaq imġum qaaŋagun iqsitchaŋniqsut nipliqhutiŋ, “Aliuqtuaq marra!” Kappaiŋaaqsiñiqsut tatavrauplutiŋ. 27Aglaan tavrauvaa Jesus nipliutiniġai, “Quviatchauġigitchi. Uvaŋauruŋa. Iqsiñasi!” 28Peter-m kiuniġaa, “Ataniiq, ilviupiaġuvich tiliŋŋa utlaqulutin imġum qaaŋagun.” 29Jesus-ŋum kiuniġaa, “Uvuŋaġiñ.” Peter niukami umiaqpauramiñ pisukhuni imġum qaaŋagun utlautiniqsuq Jesus-mun. 30Aglaan Peter-m tautukamiuŋ qanutun saŋŋisilaaŋa anuġim iqsitchaŋniqsuq. Kiviaqsikami kappaiŋaniqsuq, “Ataniiq, annautiŋŋa.” 31Tavrauvaa Jesus-ŋum isautiplugich argaŋni tiguniġaa Peter nipliutiplugu, “Ukpiqsrił̣ikiññiaqpat! Suvaata arguaqtuqpich?” 32Ikipmaknik umiaqpauramun anuġaiġñiqsuq. 33Taapkua umiaqpauramiittuat sitquġviginiġaat sivuġaanun Jesus uqaqhutiŋ, “Iḷumun iġñiġiniġaatin Agaayyutim.”

Jesus Mamititchiruq Atniġñautiliŋnik

34Ikaaqamiŋ igḷuanun nunaliññiqsut Gennesaret-mun. 35Aasiiñ iñuŋi taavruma nunam iḷitchuġikamiŋ Jesus-mik tuyuġniqsut uqqamik avalliupayaamiknun nunaaqqiuranun, tikiutruaqsipḷugich aasiiñ atniġñautilipayaat Jesus-mun. 36Iŋiqsrullapiaqługu aksiḷḷaŋniaqsiñaġukługuunniiñ akua atnuġaaŋan, aasiiñ aktuipayaaqtuat ilaanik mamitikkauniqsut.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index