Search form

Matthew 15

Iḷisauttutiŋich Sivulliaŋuruat

1Pharisee-ŋuruat aglaliqiritlu utlaŋniġaat Jesus Jerusalem-miñ apiqsruqługu, 2“Suvaata maliġuaqtivich kamagitlaitpatigik iḷisauttutiŋich sivulliaġikkapta? Iġġuŋitkaich argatiŋ niġigaluaqatiŋ.” 3Jesus-ŋum kiuniġai, “Suvaatamipsuuq kamagitlaitpisigik Agaayyutim tillisai? Kamaksritḷaitchusi atakkii maliġukkisi iḷisauttutiŋich sivulliaġikkapta. 4Agaayyun uqaqtuq, ‘Kamagisigik aapanlu aakanlu. Kiñapayaaq uqamaqłuutriruaq aapamiñik naagaqaa aakamiñik tuquruksraupiaqtuq.’ 5Ilipsiḷiasiiñ iḷisautrirusi iñuŋmun uqautiłhiñaunipḷugu aapani naagaqaa aakani, ‘Piqaġaluaqtuŋa aatchuutiksramik. Aatchuutigiyumiñaitkiga ilipsiknun, atakkii akiqsruutigianikkiga Agaayyutmun.’ 6Taatnatun iḷisautigupsiuŋ iñuk kamaksritquŋitḷugu aapaŋanik naagaqaa aakaŋanik suunġiġisi Agaayyutim tillisaa pisigiplugich sivulliapsi iḷisauttutiŋich. 7Ukpiŋŋuaqtisii! Qanutun nalauttiginiqpa Isaiah sivuniksriqiri uqaqami ilipsigun,

8Tamatkua iñuich kamaksrulgugaluaġaatŋa uqałhiñaġmiktigun

aglaan uummatiŋich uŋasiksut uvamniñ piqpagillapianġitḷuŋa.

9Agaayyuvigiraġigaatŋa imaiḷaakun,

atakkii iḷisautrirut iñuich iḷisauttutiŋitñik iḷipḷugich maliġutaksraġiruatun Agaayyutun.”

Isaiah 29:13

Sut Qaayuġnaqsipkairuat Iñuŋnun

10Jesus-ŋum iŋmiñuquniġai iñugayaat nipliutiplugich, “Naalaġniḷḷaksiŋŋa kaŋiqsiḷusiasiiñ. 11Sum isiqtaqtuam iñuum qanġagun qaayuġnaqsipkatlaitkaa, aglaan taavruma aniraġaqtuam qaniġmiñ, uqałhum qaayuġnaqsipkaġaġigaa iñuk.” 12Maliġuaqtaiñ utlakługu apiqsruġniġaat, “Iḷisimavigich Pharisee-ŋuruat atniummatilaaŋat tusaakamitruŋ taamna uqautigikkan?” 13Kiuniġai, “Nautchiapayaaq aapama qiḷaŋmiittuam nautchirriutiŋaisaŋa amuruaniaqtuq kaŋituummaan. 14Iŋmiktuuġlich. Ayauŋaruani sivulliuqtaurut ayauŋaplutiŋ. Ayauŋaruam sivulliuqpagu ayauŋaruaq, iluqatik katakkisiruk itiqsramun.” 15Tavra Peter-m kiuniġaa, “Uqautitigut qanuutautilaaŋanik taavruma atrikusautim.” 16Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Ilipsipsuuq kaŋiqsisaitmivisi? 17Kaŋiqsiŋitpisisuli? Suapayaaq qaniġmuktuaq aqiaġuqmugaqtuq aasiiñ anipḷuni timimiñ. 18Aglaan sut tamatkua aniraġaqtuat qanikun aniraġaqtut uummatmiñ, aasiiñ qaayuġnaqsiraġaqługu iñuk. 19Atakkii uummatmiñ aniraqtut pigiitchuat isummatit, iñuaqtułiq, iḷaqatiqaġaluaqhuni atlatułiq, iḷaqataiḷḷuni sayuŋałiq, tigliyułiq, taŋiġiḷaakun iḷisimaraułiq, uqaniqłuktałiġlu. 20Taapkuatavra qaayuġnaqsiraġaġaat iñuk, aglaan niġiruni iġġuġaluaġnagich argaich qaayuġnaqsitḷaitchaat iñuk.”

Aġnam Ukpiġutaa

21Jesus aullaġniqsuq tavrakŋa nunaŋanun Tyre-m suli Sidon-ŋum. 22Canaanit-aġmiu aġnaq tamaani iñuuniaqtuaq utlautiniqsuq ilaanun kappaiŋapluni, “Ataniiq, kiŋuviaŋa David-ŋum! Nagligillaŋniaŋŋa! Paniga pigiiḷiḷḷapiaqtuq irrusiqł̣uqaqhuni.” 23Aglaan Jesus kiuŋiññiġaa. Maliġuaqtaiñ utlakługu iŋiqsrullapiaġniġaat itnaqhutiŋ, “Aqpigiuŋ una aġnaq. Nipraulapluni malikkaatigut.” 24Jesus-ŋum kiuniġai, “Tuyuġikkauruŋa kisiitñun iñuiñun Israel-ŋum ittuanun tammaummiruatun ipnaisun.” 25Aġnaq utlautikami sitquġniqsuq sivuġaanun nipliqhuni, “Ataniiq, ikayullaŋniaŋŋa.” 26Jesus-ŋum kiuniġaa, “Nakuunġitchuq pigupsiuŋ iḷiḷgaat qaqquksrautaat qaiḷḷuguasiiñ qipmiñun.” 27Aġnaq nipliġñiqsuq, “Aa Ataniiq, aglaan qipmichunniiñ niġipmiraqtut kanġakunik kanġaalaruanik iñuŋmiŋ niġġiviŋitñiñ.” 28Jesus-ŋum kiuniġaa, “Aġnaaq, kamanallapiaqtuamik ukpiqsrił̣iqaġniqsutin; iŋiqsruaġikkan savaaŋugisiruq ilipnun.” Tavra aġnam pania iłuaqsikkauniqsuq taavrumani sassaġniġmi.

Jesus Mamititchiruq Iñugiaktuanik Iñuŋnik

29Jesus aullaqami tavrakŋa iglauniqsuq siñiqsraqługu narvaqpaŋa Galilee-m; aasiiñ mayuqhuni qimiġaamun aquvinniqsuq tamauŋa. 30Iñugiallapiaqtuat iñuich utlautiniqsut ilaanun tikiutruipḷutiŋ pisutlaitchuanik, ayauŋaruanik, uqatlaitchuanik, sulguiḷimaruanik, suli iñugiaktuanik atlanik. Iḷiuqqaġniġaich Jesus-ŋum sivuġaanun. Aasiiḷi Jesus-ŋum iłuaqsiñiġai. 31Iñuich quviġutchaŋniqsut qiñiqamisigik uqatlaiḷaat uqaaqsipmata, sulguiḷimaruat iłuaqsikkaupmata, pisutlaitchuat pisutlasipḷutiŋ, suli ayauŋaruat qiñitlasipḷutiŋ; kamaksruġniġaat Agaayyutaat Israel-ŋum.

Jesus Niġipkaiñiqsuq 4,000 Aŋutinik

32Jesus-ŋum maliġuaqtini iŋmiñuquniġai nipliutiplugich, “Iḷunŋutchaliqsuŋa makuniŋa iñuŋnik nayuutituiñaqtuanik uvamni piŋasuni uvluni, atakkii niqiksraitmiut. Aullaqtinniaŋitkitka niġisuŋaitñik atakkii taaqtukkaqpiaqtut apqutmi.” 33Maliġuaqtaiñ nipliutiniġaat, “Sumiñ paqitkisivisa naamayumiñaqtuamik qaqqiamik marrumani iñuiḷaami niġipkautiksramik iñugayaanun?” 34Jesus-ŋum apiqsruġniġai, “Qanutun iñugiaktigiruanik qaqqianik piqaqpisi?” Kiuniġaat, “Tallimat malġuŋnik suli iñugiakisuuranik aqalugauranik.” 35Jesus-ŋum tiliriñiġai iñugayaat aquvitquplugich nunamun. 36Tiguniġai tallimat malġuk qaqqiat aqalugauratlu. Quyaanikamiuŋ Agaayyun avguqługich qaiññiġai maliġuaqtimiñun, aasiiḷi taapkua autaaqługich iñugayaanun. 37Iluqatiŋ iñuich niġiñiqsut niġisuiġataqhutiŋ. Aquagun maliġuaqtai katitchiñiqsut iḷakunik immiġataqługich tallimat malġuktun aguupmaŋnik. 38Tamatkua niġiruat 4,000-tun iñugiaktiginiqsut, aġnatlu iḷiḷgaatlu kisirrutisuŋaqnagich. 39Jesus-ŋum aullaqtinŋanikamigich iñugayaat ikiniqsuq umiaqpauramun tikitḷuni nunaŋanun Magadan-ŋum.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index