Search form

Matthew 7

Jesus Iḷisautriruq Atanniił̣ikun

1“Atanniiñiaqasi atlanik, Agaayyutimli atanniŋitchumagaasi. 2Atakkii atanniigupsi atlanik, taatnatuntuuq atanniikkaugisipmiusi. Taatnatuntuuq qanuq irrutrigupsi atlanik irrutikkaugisipmiusi. 3Suvaata tautukpiuŋ irriutaŋuluuraq aniqatvich iraani aasiiñ suliqutigiŋitḷugu tamanna qirugraitchiaq iripni? 4Qanuġuvva uqautriñiaġniqpich aniqatiupnun, ‘Piiġḷagu irriutaŋuluuraq irimiitan,’ qiñisuŋaqnagu qirugraitchiaq irimiitan? 5Ukpiŋŋuaqtii, sivulliulugu piiqsirruŋ qirugraitchiaq iripniñ. Qiñilguniaġiñḷi nalupqinaiġḷugu irriutaiqsił̣iksran aniqatvich iraaniñ. 6Qaiññiaqasigiŋ ipqitchuat sut qipmiñun, atakkii saatpiaġaasi siqumitchugusi. Naagaqaa iginniaqasigiŋ akisuruat suŋaurat sivuġaatnun kuniat, atakkii tutmaluginiaġaich isigaŋmiknik.”

Agaayusitchi, Pakakkitchi, Katchaktuqqitchi

7“Iŋiġupsi qaisaugisiruq ilipsitñun, pakaaqaġupsi paqitkisigiksi; katchaktuġupsi talu aŋmakkauniaqtuq ilipsitñun. 8Atakkii kiñapayaaq iŋiqsruqtuaq akuqtuigisiruq, suli pakaaqaqtuaq paqitchigisiruq, suli talu aŋmakkaugisiruq kisupayaamun katchaktuqtuamun. 9Kia iġñiñi qaitchigisivauŋ uyaġaŋmik iŋiqpan qaqquqtuġuguni? 10Naagaqaa qaitchigisivauŋ nimiġiamik iŋiqpan aqaluktuġuguni? 11Pigiitchaluaqhusi iḷisimaraġigiksi qanuq qaitchił̣iksraqsi nakuuruanik sunik qitunġaurapsitñun, maatnaasu aapasi qiḷaŋmiittuaq qaitchiñiapiaqtuq nakuuruamik tamatkunuŋa iŋiqsruqtuanun ilaanun. 12Qanusipayaatigun irrutitqusuugupsi atlanun iñuŋnun taatnatuntuuq irrutriyumausi atlanik. Taavruma atunim iḷigai iluqaisa iḷisauttutiŋich sivuniksriqirit suli maliġutaksraŋi Moses-ŋum.”

Amisuuraqtuaq Paa

13“Isiġitchi amisuurakun paakun. Atakkii paa sivuniqaqtuaq piyaqquġviksramun aŋiruq, suli tumi tasamuŋa qaġanaqtuq aasiiñ iñugiaktuat igliġvigiplugu. 14Aglaan paa sivuniqaqtuaq iñuułiġmun amisuurauraqtuq suli apqun tasamuŋa qaġanaitchuq. Aasiiñ iñugiakisuurat paqitkaat.”

Napaaqtuq Iḷisaġigaat Asiaŋigun

15“Qaunagititchi sivuniksriqiŋŋuaqtuanik utlautruqtuat ilipnun atnuġaaġutiŋ ipnaisun qaamiktigun, aglaan iḷumiktigun amaqqutun ugiaġnaqhutiŋ. 16Asiaŋisigun iḷisaġiniaġisi. Iñuich asiaġniaġuuvat asiaviŋñik kakitḷuŋnaniñ, naagaqaa aqpiŋñik kakitḷaġnaligaaniñ? 17Napaaqtuġiksuaq nauriraqtuq asiaġiksuanik, aglaan napaaqtuġiiḷaq nauriraqtuq asiaġiitchuanik. 18Napaaqtuġiksuaq nauritḷaitchuq asiaġiitchuanik, suli napaaqtuġiitchuaq nauritḷaitchuq asiaġiksuanik. 19Napaaqtupayaaq asirritḷaitchuaq asiaġiksuanik kipikkauraqtuq igitaupluniasiiñ ikniġmun. 20Taatnamik asiaŋisigun iḷitchuġiniaġisi, ami iñuuniallaułhatigun.”

Qaŋaunniiñ Naluniġipsi

21“Kiñapayaaq uqaqtuaq uvaŋnun, ‘Ataniiq,’ isiġumiñaitchuq aŋaayuqautaanun Agaayyutim, aglaan kisiitñik tamatkua tupiksriruat pisułhanik aapam qiḷaŋmiittuam. 22Aqulliġmi uvlumi iñugiaktuat iñuich uqaġisirut uvaŋnun, ‘Ataniiq, sivuniksriqisuurugut atiġikkapkun anitqataqługich irrusiqł̣uich suli savaaqaqhuta iñugiaktuanik quviqnaqtuanik.’ 23Aasiiñ nalupqinaiġḷugu uqautigisigitka, ‘Piiġitchi uvaŋniñ. Iḷisimaŋiññiġipsi, pigiiḷiqirisii!’ ”

Malġuk Tuppirik

24“Taatnamik kisupayaaq tusaaruaq tamatkuniŋa nipliuttutigikkamnik aasiiñ atuġlugich, atriqaqtuq puqiksaamik iñuŋmik tuppiruamik uyaġaum qaaŋanun. 25Sialugruaġuqman kuugich ulitlutiŋ, suli anuqłiġruaġuqman makitalgupluni taamna tupiq ulġuŋiññiqsuq, atakkii turviqaqhuni uyaġaŋmik. 26Aglaan kisupayaaq tusaagaluaqhuni nipliuttutimnik atuumaŋitñamigich atriqaqtuq isumalguitchuamik iñuŋmik tuppiruamik qaviam qaaŋanun. 27Sialugruaġuqman kuugich ulitlutiŋ, suli anuqłiġuqman makitalguitḷuni tupiq ulġuniqsuq suksraunġiḷḷapiaqhuni.”

28Jesus uqaŋaiqman taapkuniŋa iñugiaktuat iñuich quviġusuŋniqsut iḷisauttutaiñik. 29Atakkii Jesus-ŋum iḷisautiniġai aŋalatchisiqaqtuatun iñuktun, atrisuŋaqnagich aglaliqirit.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index