Search form

Matthew 8

Jesus Mamititchiruq Auyugaqtualiŋmik

1Jesus atqaqman qimiġaamiñ, iñugayaaqpaurat maliŋniġaat. 2Tavrani auyugaqtualgum utlakami sitquġviginiġaa sivuġaanun uqaqhuni, “Ataniiq, pisuksiñaġuvich mamitiłhiñaugikma.” 3Jesus-ŋum isakługich argakni aksiŋñiġaa nipliqhuni, “Piyummatiqaqtuŋa, mamittin!” Tavrauvaa aŋutim auyugaqtuaŋa mamitikkauruq. 4Jesus-ŋum uqautiniġaa, “Uqaġniaqnak kisumununniiñ iñuŋmun, aglaan tautuktitchaqtuaġiñ agaayuliqsimun isivġiuqtillutin. Aatchuiyumautin tuniḷḷautinik Agaayyutmun tuvraġlugu Moses-ŋum tillisaa. Taatnaġuvich iñupayaam iḷitchuġiniaġaa mamitilaan.”

Jesus Mamititchiruq Aŋuyyiuqtaiñ Qaukłiata Savaktaanik

5Jesus tikitman Capernaum-mun, aŋuyyiuqtit qaukłiata Rome-maġmium paaġniġaa apiqsruqługu ikayuqupluni. 6Tavra nipliġñiqsuq, “Ataniiq, savaktiga amma kiŋunimni nalaruq aulatlaitchuaq iłuiḷḷiullapiaqhuni.” 7Jesus-ŋum nipliutiniġaa, “Utlakkisigiga aasiiñ iłuaqsiḷugu.” 8Aŋuyyiuqtit qaukłiata kiuniġaa, “Ataniiq, utlaktaksrauŋiḷuqtuŋaunniiñ tupimnun, aglaan tillisiqałhiñaġiñ savaktigali iłuaqsiyumuuq. 9Atakkii aŋalatiqaqmiuŋa qaukłiġñik suli aŋuyyiuqtiqaqłuŋa aŋalatamnik. Tilikapku una, ‘Aullaġiñ!’ aullaġaqtuq. Suli tilikapku taamna, ‘Qaġġaiñ!’ aggiġaqtuq. Suli tilikapku savaktigikkaġa, ‘Taamna piuŋ!’ piraġigaa.” 10Jesus-ŋum tusaakamiuŋ taamna quviġusuŋniqsuq. Nipliutiniġai iñuich maliktuat iŋmiñik, “Iḷumun uqautigipsi, paqitchiŋitchuŋa Israel-unniiñ kisumik ukpiqsriḷḷapiaqtuamik uumatun. 11Suli nipliutigipsi, Iñugiaktuat Jew-ŋuŋitchuat aggiġisirut kivaknamiñ suli kanaknamiñ aquvillutiŋaasiiñ niġiqpaktuani Agaayyutim aŋaayuqautaani piqatigilugich Abraham-lu Isaac-lu Jacob-lu. 12Aglaan tamatkua Agaayyutmun qitunġaġiniruat igitaugisirut taaġniqsrallapiamun. Tavrani qiagisirut tiriquulalutiŋunniiñ kigutiŋich.” 13Jesus-ŋum nipliutiniġaa aŋuyyiuqtit aŋalataat, “Aŋiḷaaġiñ. Ukpiqsrił̣ł̣apkun iñiqtaugisiruq.” Taavrumatavra savaktaa mamitkaniktiġñiqsuq taavrumani sassaġniġmi.

Jesus Mamititchiruq Iñugiaktuanik Iñuŋnik

14Jesus isiqami Peter-m tupqanun tautuŋniġaa Peter-m aakaruaŋa nalaruaq uunaqłuktitluni. 15Jesus-ŋum aksiŋñiġaa argaigun aasiiñ uunaqłuŋaiqhuni. Tavra makitiqhuni niqłiuġutiaqsiñiġai. 16Unnuksraaqman iñugiaktuat irrusiqł̣uqaqtuat tikiutruġniġaich ilaanun, aasiiñ Jesus-ŋum anittaġniġai irrusiqł̣uich uqałiġmiñik, suli iłuaqsipḷugich iluqaisa atniġñaqtuat. 17Atuumakamiuŋ taamna taŋiġñiġaa sivuniksriqirim Isaiah-m uqautigikkaŋa,

“Ilaan piiġai sayairrutivut timikun

suli akigaġiplugich atniġñautivut.”

Isaiah 53:4

Iluqnauŋitchuat Maliġuaqtit

18Jesus-ŋum tautukamigich iñugayaat avatimiñi tiliñiġai maliġuaqtini ikaaquplugich igḷuanun narvaqpaum. 19Aglaliqiri utlautiniqsuq ilaanun nipliqhuni, “Iḷisautrii, malikkisiikpiñ sumupayaaġuvich.” 20Jesus-ŋum kiuniġaa, “Kayuqtut sisiqaqtut tiŋmiuratlu siḷam ugluqaqhutiŋ, aglaan Iġñiŋan Iñuum iniksraitkaa napmun tullałiksraŋa niaquġikkaġmi.” 21Atlamsuli maliġuaqtim nipliutiniġaa, “Ataniiq, iḷuviġiallaktiqqaaġlugu aapaga malikkumaikpiñḷi.” 22Aglaan Jesus-ŋum uqautiniġaa, “Maliŋŋa, tamatkua tuquŋaruat irrutchikun iḷuviqsillich tuquŋaruanik.”

Jesus-ŋum Quunniġuqtitkaa

23Aasiiñ ikiniqsuq umiamun maliġuaqtaiḷu malikhutiŋ. 24Tavrakŋatchiaq anuqłiġruaġuġniqsuq narvaqpak qaiqpaich immautruġnialiqługu umiaq, aglaan Jesus siñiktuaġniqsuq. 25Maliġuaqtaiñ utlakługu iqiiqsaġniġaat nipliqhutiŋ, “Ataniiq, anniqsuqtigut piyaqquaqsirugut.” 26Aglaan nipliutiniġai, “Ukpiqsrił̣ikiññiaqpat! Suvaata iqsivisi?” Makitnami iñiqtiġniġik anuġilu qaiqpaiḷḷu, aasiiñ quunniġuġniqsuq. 27Maliġuaqtai quviġusukhutiŋ uqaġniqsut, “Qanusiuniqpa una aŋun anuġimunniiñ qaiḷiqpauratlu kamagivatruŋ?”

Jesus Mamititchiruq Malġuŋnik Aŋutik Irrusiqł̣uqaqtuak

28Jesus tikitman igḷuanun narvaqpaum nunaŋanun Gadarenes, malġuk aŋutik irrusiqł̣ullak nuyuaġnallapiaqtuak aggiqhutik iḷuviġniñ paaġniġaak, kia-unniiñ iñuum qaaŋiḷguisak apqutmi. 29Iġialaniqsuk, “Suniaqpisiguk? Aggiqpich nagliksaaqtitchaqtuaqhunuk sivuani piviksram?” 30Kuniaqaġniqsuq iñugiallapiaqtuanik niġiruanik uŋasipiaŋitchuami. 31Irrusiqł̣uich iŋiqsruaġniġaat Jesus, “Aninniaġuptigut tuyuġisigut tamatkunuŋa kunianun.” 32Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Aullaġitchi!” Aasiiñ anikamiŋ malġuŋniñ aŋutiŋniñ isiġniqsut munaqsranun kunianun. Iluqatiŋ kuniat paŋaliŋniqsut tuŋaanun narvaqpaum, naparaqhutiŋ qutaiḷakun ipnakun aasiiñ ipiplutiŋ. 33Qaunaksriruat kunianik pigruġniqsut nunaaqqimun. Tarani uqautiginiġaat iluqaan qanuqtilaaŋak aŋutik irrusiqł̣ullak. 34Iluqatiŋ nunaaqqim iñuiñ paaġniġaat Jesus. Tautukamitruŋ iŋiqtiġniġaat unitquplugu nunaaqqiqtiŋ.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index