Search form

Deuteronomy 11

Atanrem Ucurnarqucia

1“Kenkiu Ataneq Agayuten kesianek niisngaluki-llu alerquutai. 2Neq'akiciu unuamek elitellerci ayuqucianek Atanrem caurallerpeciuggun ilakluku. Elpeci makut atullruaci, irniarpeci pillrunritait. Elpeci tangellruarci Atanrem pinia, angtatailucia, artuqailucia-llu, 3irr'inarqelrialiari-llu. Tangellruarci-llu qaillun pillra Angayuqranun Egypt-aam tamiinun-llu nuniinun. 4Tangellruarci piunririllra tamaitnek anguyagtainek Egypt-aam, kuunirtuumaita qecuqitevkarluki imarpigmi Red Sea-ami elpecen̄ek malirqallratni. 5Nallunritarci-llu qaillun elpecen̄ek aulukillra tamaani yuilqumi maavet tekipailegpeci. 6Nallunritarci-llu cali qaillun pillra Dathan-aamun Abiram-aamun-llu, qetunraagkenun Eliab-aam, Reuben-aam yuini; qaillun tamarmeng takuatni nuna qupellrulria, taukut-llu igcata nunam patuluki, tapqulluki ilakutait, pelatekait, kevgait, ungungssiutait-llu. 7Tua-i elpeci tangellruuci makunek irranarqelrianek Atanrem pillrinek.

Atawaqautet Nunami Akqutngulriami

8“Niisngaciu tamalkuan alerquutekelqa elpecen̄un unuamek. Nutaan piningqerrniartuci qeraryugngariluci nunamun piknaluku ullakevcen̄un. 9Tua-i uitaciquci ak'anun assilriami naungignarqelriami nunami Atanrem akqutkellranun ciuliarpecen̄un kinguvritnun-llu cikiutekciqniluku. 10Nuna tamana piksagutarkarci ayuqenrituq nuniitun Egypt-aam uitavikellerpeci. Tuani nauceciigaqavci mukaarkanek cakviurluci calilallruuci mertengnaqluki naucetaarviit. 11Tau͡gaam nuna itrarkarci ingringqertuq kuignayugluni-llu, merqumaaqluni ellallugkun. 12Atanrem Agayutevci auluk'laraa tamana nuna murilkaqluku-llu allrakuq kassugluku.

13“Taumek kitaki niisngakiciki alerquutet elpecen̄un cikiutekellrenka unuamek; kenekluku Ataneq Agayuten kevgiurluku-llu ircaqurpegun tamalkirrluten. 14Tuaten pikuvet elliin ellallircet'larciqaa nunavnun pinariaqan, uksuarmi cali-llu up'nerkami, quyurcilaasqelluten mukaarkanek, wine-arkanek, uquuciarkanek-llu olive-aanek. 15Nunauten-llu naugivkalarciqaa 'vesraarnek, neqkaitnek kuluvagpet; elpet-llu nerlarciquten camirrluten. 16Tau͡gaam iqlutmurucecimayaqunak, avvluten Atanermek agayunaluten kevgiurluten-llu allanek agayutnek. 17Tuaten pikuvet Atanrem qenruciiqaaten. Ellallircessngaitaa, nuna-llu kinerciqaa naunraat nausciigalivkarluki. Elpet-llu ak'anun uitavkenak tamaani tuquciquten, nuna tamana assingraan Atanrem cikiutii elpenun.

18“Neq'akiki makut alerquutet ilukegcitekluki-llu. Qillrulluki tallirpenun aturluki-llu qaurarpeni nalluyagucailkutekluki. 19Elitnaurutkiki irniarpenun. Qalarutkaqluki enevni uitaaqavet ayaumang'e'rpet-llu, mernuinercillerpeni calillerpeni-llu. 20Igaulluki ikirtuqerpet caniqaagkenun enevni iteryarani-llu casguni. 21Nutaan unguvamaciquten irniaten-llu nunami Atanrem Agayutvet akqutkellrani ciuliarpenun cikiutekciqniluku, pikarkauvkarluku qiliim piullran taktaciatun nunam quliini.

22“Tua-i elpeci atungnaqu'urquvciki tamalkuita alerquutekellrenka elpecen̄un atuusqelluki, kenekluku Ataneq Agayuten, pisqutii-llu maliggluku, piciuluten-llu elliinun, 23nutaan Atanrem anciiqai tamalkuita angayuqauvilget ciutmurtellerpecen̄i, uitaviksaguciiqerci-llu nuna yuut elpecen̄i angenrulriit pininrulriit-llu pikellrat. 24Tamalkuan nuna tumllerci pikciqerci. Nuna pikarci ayagnirciquq yuilqumek ungalalirnermi Lebanon-aam ingrii tekilluki neglirnermi cali-llu Kuigmek Euphrates calaralirnermi imarpik Mediterranean kanaknelirnermi tekilluku. 25Natmun tamiin ayallerpecen̄i tamaani nunami, Atanrem Agayutevci uluryakevkarciqaaci tamatum yuinun elliin akqellrucirmitun, kia-llu imum arulairtesciigaciiqaaci.

26“Tangerrluku unuamek cucuklillerkarpecen̄ek piamci; aipaa atawaqautnguluni aipaa-wa aniqlaan. 27Atawaqautmek cucuklirciquci Atanrem Agayutevci alerquutai atuquvciki maa-i unuamek cikiutekek'nganka; 28tau͡gken aniqlaatmek cucukiluci makut alerquutet atunrilkuvciki avvluci-llu allanun agayutnun nallukevcen̄un agayularnaluci. 29Cali Atanrem Agayutevci iluvauskaci nunamun itrarkarpecen̄un piksagutarkauluku atawaqaasqiciquten ingrimek Gerizim-aamek aniqlaaluten-llu ingrimek Ebal-aamek. 30(Ukuk malruk ingrik uitauk kanaknalirnerani kuigem Jordan-aam, nunautiitni Canaan-aarmiut, uitaluteng kuignayuani Jordan-aam. Tamaantut kanaknalirnermi yaaqsigpek'naku napa Moreh, nunarraam Gilgal-aam yaaqsinrilkiini.) 31Elpeci qerararkaurtarci Jordan-aaq piksagulluku-llu nuna Atanrem Agayutevci cikiutekaa elpecen̄un. Tegukuvciu uitaviksagulluku-llu 32pinritevkenaci niisngakiciki tamalkuita alerquutet cikiutekellrenka elpecen̄un unuamek.

Yupik Bible

Yupik Bible © 2012 American Bible Society

More Info | Version Index