Search form

Deuteronomy 9

Yuut Niisnganritellrat

1“Niici yuini Israel-aam! Unuamek qerararkaurtarci Jordan-aaq yirluku-llu nunautiit angayuqauvilget pininrulriit elpecen̄i. Nunarpait ang'ut, avaperuterluteng quyikapigtellrianek. 2Tamakut yuut sugtuut pinirluteng-llu; yugpaugut, elpeci-llu niitellruuci yugmun akiurciigatniluki. 3Tau͡gaam watua tangerciqerci tungaunaci Ataneq Agayutsi ayakan ciunerpeciuggun ayuqluni ekurpalriatun kenertun. Elliin cirlakciqai ciutmurtellerpecen̄i, akqellratun-llu tua-i elpeci kasemluki ayagcetarkauluki piunrirluki-llu cukamek.

4“Tua-llu Atanrem Agayutevci ancimarikaki tamakut yuut, waten umyuarteqsaqunak, ‘Atanrem wii elluaruciqa pitekluku maavet nunamun taitaanga piksagutesqelluku.’ Qang'a, Atanrem anciiqai tamakut yuut assiiluciat pitekluku. 5Elluarucirci wall'u piciulriamek atuucirci pitekluku nuniit tamana piksaguteqatanritarci. Elliin anciiqai inerciigalata, akqutkellni-llu aturnaluku ciuliarpecen̄un, Abraham-aamun, Isaac-aamun Jacob-aamun-llu. 6Nallunriciu Atanrem cikinritaaci mat'umek naungignarqellriamek nunamek elluarucirci pitekluku, tua-i elpeci pamailnguungavci.

7“Neq'akiciu nalluyagutevkenaku-llu eq'uqercecilallerci Atanermek Agayutevcen̄ek. Nauwa ayagnirluci anllerpecen̄ek Egypt-aamek wavet tekitellerci engelkarrluku tua-i inglulitaalalriaci Atanermun. 8Tuaten-llu cali ingrimi Sinai-ami Ataneq qenercetellruarci, qenertem-llu ugaani piunriqataryaaqluci. 9Ingrimun-llu mayullruunga ciuniuryarturlukek manigcimalriik teggalquk igaumalriik akqutkellranek Atanrem elpecen̄un. Uitallruunga-llu tuani ernerni unugni-llu yuinaagni malrugni nereksaunii meqsaunii-llu. 10Nutaan-llu Atanrem taitak wangnun malruk manigcimalriik teggalquk qaingagnun igarraarluni elliin unatmikun qanrutkellerminek elpecen̄un kenrem tungiinek tuani ernermi quyungqallerpecen̄i ingrim caniani. 11Iquatni-llu yuinaak malruk erenret unuut-llu Atanrem taitak wangnun teggalquk malruk manigcimalriik igartarlutek akqutnek elliin igallrinek.

12“Tua-llu ataneq qanertuq wangnun, ‘Atraa cukamek waken ingrimek; yut'en ukut taitelten Egypt-aamek assiirutut, aturluku assiitqapigtellria, avvluteng ak'a alerquuteklemnek ellaitnun; pililuteng-llu agayutnguarkameggnek.’

13Ataneq cali qanerluni wangnun, ‘Nallunritaqa pamailuciat ukut yuut; 14uitatqe'rnga, piunrirnianka ukut kitumun umyuaqerkaunrirtelluki. Nutaan wii elpeggun angayuqauvik piurrnaurqa ukuni angenrulria pininrulria-llu.’

15“Tua-i tuigglua atrallruunga ingrimek, ang'aqlukek malruk akqutem igausngaviik. Tuani keneq ingrimek tuaken pillruuq. 16Tangrraqa-llu ak'a narurtelliniksi alerquun Atanrem Agayutevci cikiutekellra elpecen̄un, assiilngirluci-llu elliinun pililuci cavigmek agayutnguamek angucaluq kuluvak ayuqeliluku. 17Tua-i tuani ciuqerpecen̄i egtagka teggalquk manigcimalriik naveglutek-llu ciqumlutek. 18Tua-i-llu palurrlua ataam ciuqerranun Atanrem ciungani pillrucimtun, nereksaunii meqsaunii-llu ernerni yuinaagni malrugni unugni-llu. Waten pillruunga assiilngiavci Atanermun, eq'uqertelluku. 19Wii alingellruama Atanrem uluryanaqluni qenertellranek, tuani qenercan piunriryugyaaqellerci tekilluku; tau͡gaam cali tuani Atanrem qanelqa niitellrua. 20Cali Atanrem Aaron-aaq qenrutellrua, qenrucamiu cakneq tuqucugyaaqluku, taumek wii piicautellrukeka Aaron-aaq taum nalliini. 21Tauna-llu assiitellria — kuluvaguaq cavigmek piliallerci — egtaqa kenermun, ciqumlluku-llu passilluku urr'artun pitariluku; eggluku-llu qamllera kuiggaarmun qurrlulriamun ingrimek.

22“Cali-llu Taberah-mi, Massah-mi, Kibroth Hattaava-mi-llu, eq'uqercetellruarci Ataneq. 23Ayagcetellrani-llu Kadesh Barnea-mek alerqurluci ayagluci piksagucartuusqelluku nuna cikiutekarkani elpecen̄un, tuani cali inglulitellruuci; cacetuqutekellrunritarci niitellruvkenaku-llu. 24Tua-i maaten nallunriramci inglulitaalriaruluci Atanermun.

25“Taumek wii palungqallruunga Atanrem ciuqerrani taukuni yuinaagni malrugni ernerni unugni-llu, tua-i nallunrilamku ellii umyuamikun cumigcan piunrirnaluci. 26Piicagtua-llu Atanermun, ‘Ataneq Agayun, ukut nakmiin yut'en, anirtulten anutelten-llu artuqailucirpegun Egypt-aamek piunriryaqunaki. 27Neq'akiki kevgaten Abraham-aaq, Isaac-aaq, Jacob-aaq-llu; ukut-llu yuut tangvanrilki pamaitellratgun, yurrluullratgun, assiilngillratgun-llu. 28Egypt-aarmiut waten qanerciqngata, “Tua-i-wa Atanrem tekiutesciigalamiki nunamun akqutkellerminun, eq'ukngamiki-llu, ayautai yuilqumun tuqutnaluki.” 29Tua-i elpet ukut yukngavki, cucukellruavki nakmiin yuk'arkauluki anutellruavki Egypt-aamek pinirpegun artuqailucirpegun-llu.’

Yupik Bible

Yupik Bible © 2012 American Bible Society

More Info | Version Index