Search form

Genesis 7

Ulerpak

1Atanrem-llu Noah qanrutaa, “Angyarpagmun eki ilaten-llu. Nallunritaqa kiivet ellualriaruuten ukuni yuullgutkelriani. 2Ekevkarluki ungungssit menuilnguut malrunlegtaarluki aipaqu'urluki angucaluq arnacaluq-llu. Ungungssinek-llu menuulrianek malrutaarluki aipaquralriit angucaluq arnacaluq-llu; 3yaqulegnek-llu ayuqenrilngurnek malrunlegtaarluki, angucalunek arnacalurtuumaita. Catairutesqevkenaki nunami. 4Erenret malrunelgen pellukata ellallirceciiqaqa. Ernerni unugtuumaita yuinaagni malrugni (40), piunrirciqanka unguvalriit tamalkuita piliallrenka nunam qaingani.” 5Tua-i Noah tuaten Atanrem pisqellratun piuq.

6Noah allrakungellruuq tiissitsaam avga, yuinarnek tallimanek cipluku (600) tuani ulerpallran nalliini. 7Noah, nuliani, qetunrani nulirrit-llu ekellruut angyarpagmun ulellerkaanek qimagluteng. 8Menuilnguut ungungssit, menuulriit-llu, yaqulget, mikellriit-llu ungungssit, 9angucalut arnacalut malruuqaqluteng ek'ut angyarpagmun Noah-llu, Agayutem alerquuciatun. 10Erenret malrunelgatni ulem nuna tekitaa.

11Noah-llu allrakungluku tiissitsaam avga, yuinarnek tallimanek cipluku (600) cali iralum aipaa akimiaq malrugnek cipluku ernengqerluku, meq amlleq nunam acianek ulvuq, qilagmi-llu mer'em capai ikirrluteng. 12Ellallirluni-llu ernerni unugtuumaan yuinaagni malrugni. 13Tuani ernermi Noah, nuliani-llu, ekellruuk angyarpagmun ilalutek qetunramegnek ukunek Shem-amek, Ham-amek Japheth-aamek-llu, taukut-llu nulirrit. 14Taukut ekellruut ilalirluki ungungssit ayuqenrilnguut, nuyurrilnguut nuyurtalriit ungungssirpiit ungungssiyagaat, yaqulget-llu ayuqenrilnguut. 15Ek'ut angyarpagmun malruuqaqluteng angucaluq arnacaluq, unguvangqellriit tamarmeng Noah ilalirluku, 16Agayutem alerquutii aturluku. Nutaan-llu Atanrem amiik patua Noah itraartelluku.

17Ul'uq taqeksaunani ernerrluni yuinaagnek malrugnek (40), meq nunam qaingani et'uriinarluni, kiituani angyarpak pugtertaa. 18Meq-llu et'uriuq, angyarpak pugtaluni. 19Meq et'uriqapigcami ingrit quyingraata tamalkuan qiliim acianelnguut patui. 20Meq ulngiinartuq ingrit patuluki, ingrit kangritnek et'utaluni it'ganernek yuinaq tallimanek (25) cipluku. 21Cat-llu tamarmeng unguvangqellriit piunrirtut: yaqulget, ungungssit, yuut-llu, 22tamarmeng nunam qaingani anerteqelriit piunrirluteng. 23Atanrem piunrirai tamalkuita yuut, ungungssit, yaqulget-llu. Noah kiimi ellirluni angyarpagmi-llu ekumallgutai. 24Meq-llu et'utacimitun uitallruuq ernerni yuinarni malrunlegni qulnek cipluku (105).

Yupik Bible

Yupik Bible © 2012 American Bible Society

More Info | Version Index