Search form

Numbers 29

Elliitekat Nutaram Allrakum Nerevkaritiini

1“Erenrin ciuqliatni malrunelgata iralut calivkenaci quyurrluci agayukici. Cupu'uryaranek cup'illerkaqerci tauna erneq. 2Elliinairtuci ekuagiluci Atanermun tepii ilukegcinarqellriamek elliinun: ataucimek ayagyuamek angucalumek kuluvagmek, ataucimek-llu angucalumek qusngimek, malrunlegnek-llu ataucimek allrakungelrianek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugneritarkauluteng. 3Taperkaitnek-llu cali elliiluci mukaarkanek, mukaamek olive-aat uquatnek urcimalriamek: arvinlegnek uspernek angucalum kuluviim taperkaanek, cetamanek-llu uspernek angucalum qusngim taperkaanek, 4malrugnek-llu usperegnek qusngiyagaat allakaita taperkaitnek. 5Ataucimek-llu cali angucalumek qusngirngalngurmek elliiniartuci assiilnguirutkarpecen̄ek. 6Makut elliitek'larniaci cipneruluki iralum erenrin ciuqliatni unuaquaqan-llu elliitek'lallerpecen̄un, tapirluki mukaarkanek wine-amek-llu. Makut elliitet tepiit ilukegcinarqelriaruuq Atanermun.

Elliitekat Assiilnguiriyaram Erenrani

7“Ernengkan qulnek iralut malrunelgat yaakici calivkenaci nereksaunaci-llu. 8Elliiniartuci ekuagiluci Atanermun tepii ilukegcinarqelriamek: ataucimek ayagyualriamek (piyagarmek) angucalumek kuluvagmek, ataucimek angucalumek qusngimek, malrunlegnek-llu ataucimek allrakungelrianek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 9Mukaarkanek-llu taperkaitnek elliiniartuci mukaamek uqumek urcimalriamek: arvinlegnek uspernek angucalum kuluviim taperkaanek, cetamanek uspernek angucalum qusngim taperkaanek, 10malrugnek-llu usperegnek allakaita taperkaitnek qusngiyagaat. 11Cali-llu ataucimek angucalumek qusngirngalngurmek elliiniartuci assiilnguirutkarpecen̄ek ilakluku qusngirngalngurmun menuircautnguluku yugnun elliitngullermun, unuaquaqan-llu elliitngutulinun ekualuki taperluteng mukaarkamek wine-amek-llu.

Elliitekat Uqisviit Nerevkaritiitnun

12“Iralut malrunelgat akimiarmek ernengkan caliarpecen̄ek arulairluci quyurrluci Agayukici. Nerevkariyaraq-llu una Atanermun aturluku ernerni malrunlegni caliksaunaci. 13Elliiniartuci ekuagiluci erenret ciuqliatni tepiinek ilukegcivkarluku Ataneq: qula pingayunek cipluku ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek-llu angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek ataucimek allrakungelrianek angucalunek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 14Mukaarkanek-llu taperkaitnek elliiniartuci, mukaamek uqumek urcimalriamek: arvinlegnek uspernek angucalut kuluviit allakarmeng taperkaitnek, cetamanek uspernek angucaluk qusngik allakarmek taperkakegnek, 15malrugnek-llu usperegnek taperkaitnek allakarmeng qusngiyagaat, wine-anek-llu taperkiuraitnek. 16Cali-llu ataucimek angucalumek qusngirngalngurmek elliiniartuci assiilnguirutkarpecen̄ek. Makut elliitekniaci ilakluki unuaquaqan ekualuki elliitek'lallerpecen̄un taperluki mukaarkanek wine-amek-llu.

17“Erenrem aipaani elliiniartuci qula malrugnek cipluku ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 18-19Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

20“Erenret-llu pingayuatni elliiniartuci qula ataucimek cipluku ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 21-22Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

23“Erenret-llu cetamiitni elliiniartuci qulnek ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek angucalunek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 24-25Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

26“Erenret-llu tallimiitni elliiniartuci qulngunrita'arnek ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek angucalunek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 27-28Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

29“Erenret arvinelgatni elliiniartuci pingayunlegnek ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek angucalunek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 30-31Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

32“Erenret-llu malrunelgatni elliiniartuci malrunlegnek ayagyualrianek angucalunek kuluvagnek, malrugnek angucalugnek qusngignek, akimiarunrita'arnek-llu ataucimek allrakungelrianek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 33-34Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit. 35Erenret pingayunelgatni calivkenaci quyurrluci agayuniartuci. 36Elliiluci ekuagiluci narnirqelriamek Atanermun: ataucimek ayagyualriamek angucalumek kuluvagmek, ataucimek angucalumek qusngimek, malrunlegnek-llu ataucimek allrakungelrianek angucalunek qusngiyagarnek, tamarmeng natlugnerilngurnek. 37-38Makunun ilakluki elliitekniaci erenret ciuqliatni elliitekesqumalriit.

39“Makut maa-i alerquutnguut aturarkaci elliikuvci ekuagarkanek, mukaarkanek, wine-amek-llu, ilakuyutellerkamun-llu elliitekarpecen̄un Atanermun nallunairumalriani nerevkariyararpecen̄i. Makut ilaulluki elliitek'lararkauluki akqutkellerpecen̄un wall'u piyuumillerci aturluku elliitevcen̄un.”

40Moses-aam-llu qanrutai Israel-aam yui tamalkuitnek Atanrem alerquutekellrinek ellminun.

Yupik Bible

Yupik Bible © 2012 American Bible Society

More Info | Version Index