Search form

Awụfu 15:2

2Ọo Onye-Nwe-Ọha bụ ọkpehu dụ mu nụ

bya abụru onye mu l'agụ-ku l'egvu.

Ọo yẹbedua bụ onye dzọfutaru mu nụ.

Ọo ya bụ Chileke mu, mu l'aja iya ajaja.

Ọo ya bụ Chileke nke nna mu, mu l'ekutse iya ekutse.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index