Search form

Awụfu 15:26

26Onye-Nwe-Ọha sụru whẹ: “Ọ -bụru l'unu doru ẹnya ndo, ngabẹ nchị l'okfu mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu, unu l'eme iwhe kfụru nhamụnha l'ẹnya nkemu. Ọ -bụru l'unu l'angabẹ nchị l'iwhe iwu mu kfuru, eme iwhe ono, mu tọru ọkpa sụ t'unu meje; ọ tọ dụdu ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono, mu wokfutaru ndu Íjiputu, mu bya l'e-wokfuta unubẹdua. O noo nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye l'emeje t'unu mehu l'iwhe l'eme unu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index