Search form

Awụfu 16:29

29Nyatakwa l'ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ nụru unu mbọku-ọtuta-ume. Ọo ya meru g'o gude l'ọobuje o -rwua mbọku nke ishii, mu anụ unu nri, l'e-dzuru unu eriri abalị labọ. O -rwujee lẹ mbọku nke ẹsaa t'onyenọnu nọduje-zhiawho l'ẹka ọ nọ. Tọ bọ dụshi onye l'a-lụfuje alụfu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index