Search form

Awụfu 16:3

3sụ whẹ: “Ọ -bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha gude ẹka iya gbua anyi l'alị Íjiputu mẹ ya akakwaru anyi mma! Ẹka ono anyi shi anọ-whegejee ite-anụ mgburumgburu; anyi shi erije nri, ya eji anyi ẹwho. Obenu l'unu dufutaru anyi bya achịru wụshi l'echi-ẹgu l'ẹka-a t'unu kpọ-gbushia anyịbe igwe-ọha-a l'ẹgu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index