Search form

Awụfu 19:16

Mósisu l'enyikfu Chileke l'ugvu Sáyinayi

16O belewho l'ụtsu mbọku nke ẹto ono; egbe-igwe wata adada; ebemu l'awa whoowhoo; urwukpu, l'eji kpaaluu sọ-kputa eli ugvu ono. Opu, ụda iya ha shii l'ada nke ọwhu bụ lẹ ndu Ízurẹlu, nọ l'ụlo-ẹkwa whẹ bẹ ẹhu nmakọtaru anma.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index