Search form

Awụfu 23:15

15“Unu l'e-rije oge ono, l'aatajẹ buredi, l'ete eyee iwhe l'ekoje buredi. Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-tajẹ buredi ono, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, ẹgube mu tụru iya l'iwu t'unu meje iya. Unu rije oge ono nteke ono, l'eerije iya l'ọnwa Abyibu, nke l'ọo l'ọnwa ono bẹ unu lụfutaru l'alị Íjiputu.

“T'ọ b'ọ dụkwa onye l'a-gbajẹ ẹka bya l'atatiwhu mu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index