Search form

Awụfu 27:16

16“A bya l'ọnu ẹka, l'ee-shije abata l'ọma ogboduwhu ono; t'e gude ẹkwa, dụ nji-ẹka ụkporo gebuta iya. Mbụ ẹkwa, e gude oghu, dụ urwukpu urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe oghu ọcha, a swịru gẹ l'aaswịje ụdo bẹ l'ee-gebuta iya. T'ọ bụkwaru onye marụ okwe ẹkwa ree bẹ l'e-kwe iya nụ. A kpụta itso ẹno yẹle ọkpa itso ono ụzo ẹno, l'aa-kpọbe l'ọnu ẹka ono, l'ee-shije abata l'ọma ogboduwhu ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index