Search form

Awụfu 3:17

17Mu kwewaa ụkwa lẹ mu l'e-dufuta unu l'iwhe-ọtsulanu ono unu l'eje l'alị Íjiputu ono, duru unu je edobe l'alị ndu Kenanu mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Amọru mẹe nke ndu Pẹ́rezu mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu, mbụ alị ono mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji.’

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index