Search form

Awụfu 3:8

8Mu byawaru tẹ mu nafụta whẹ l'ẹka ndu Íjiputu mẹe tẹ mu dufuta whẹ l'alị ono duba whẹ l'alị dụ ree bụru alị ha shii, mbụ l'alị mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji, bụ iya bụ alị ndu Kenanu mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Amọru mẹe nke ndu Pẹ́rezu mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index