Search form

Awụfu 32:12

12Ndu Íjiputu l'a-sụkwa l'iwhe meru g'o gude i dufuta whẹ bụ t'ị bya egbushia whẹ l'ugvu ugvu-a, tẹ whẹ chịhu lẹ mgboko. Byiko, t'obu jinua ghu oyi nggẹ i wofu oke ẹhu-eghughu ghu ono, l'enwu whuruwhuru ono; g'ị haa owokfuta ndu nkeghu ọla-l'iyi ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index