Search form

Awụfu 33:5

5Mkpata iya bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu: “Kfuru ndu Ízurẹlu agha: ‘Unu bụnuka ndu kpọkponyi. Ọ -bụru l'ọo tẹ mu je unu etsotso ilile bẹ mu l'e-gbushikwa unu. Ọo ya bụ, t'unu yeshia ngwa ono, unu kwarụ gude memashia onwowhe ntaantaa tọgbo tẹ mu rịa ọriri marụ iwhe mu l'e-me unu.’ ”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index