Search form

Awụfu 34:20

20Unu gudeje nwatụru gbata nkakfụ-ịgara, vu ụzo fụta l'ẹwho ne iya. Ọ -bụru l'unu ta agbatadu iya agbata, unu aswị-kwoo ya olu. Unwoke lile, bụ ọkpara unu bẹ unu l'agbatajẹ agbata.

“Tọ bọ dụkwa onye l'a-gbajẹ ẹka bya l'atatiwhu mu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index