Search form

Awụfu 34:7

7Ụnukurunu madzụ bẹ mu l'egoshije lẹ mu yeru obu. O nokwawho gẹ mu l'agụjeru whẹ nvụ l'ejo-iwhe, whẹ meru, gụaru whẹ nvụ l'ike, whẹ kwefuru mu mẹe l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru mu. Ọle mu ta ahajẹdu onye ikpe nmarụ tẹ mu ba ahụ̀ iya àhụ̀hù. Ndu l'eme iwhe-dụ-ẹji bẹ mu l'àhụ̀je àhụ̀hù iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ l'eme hụ̀-rwua ya l'ẹka ụnwu nwanwa whẹ mẹe nwanwa-nwaranwa whẹ nọ jeye l'ọgbo nke ẹno.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index