Search form

Awụfu 38:11

11Ụzo isheli iya bụkwawho ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka ise l'ogologo b'e kweru; gude gebuta iya. Itso, l'aa-kpọbe l'ụzo isheli ono bẹ dụ ụkporo; ẹnya ẹka l'aa-kpọbe itso ono dụkwawho ụkporo. Ọ bụru ope b'e gude mekota iya, gude mkpọla-ọcha meshia iwhe ono, nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe ono, l'ee-swebegee l'itso ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index