Search form

Awụfu 39:5

5Whẹ bya emetakwawho wẹrere ẹkwa, l'ee-gudeje kebuta iya l'ukfu woru ye iya. Wẹrere ẹkwa ono bẹ yẹle ifọdu ono tụko bụru iwhe lanụ. Iwhe e gude kwee ya bụ oghu mkpọla-ododo mẹe oghu urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu bụ g'e meru iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index