Search form

Awụfu 4:14

14Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha vọru ọku ghụa ẹhu l'ẹka Mósisu nọ. Ọ sụ Mósisu: “?Nwune ghu ta anọdu, mbụ Érọnu, onye shi l'eri Lívayi? Mu makwarụa lẹ yẹbedua marụ gẹ l'eekfu okfu. Ọ nọokwa l'ụzo abyakfuta ghu. Obu l'a-tsọ iya ụtso m'ọ whụle ghu whọ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index