Search form

Mbụlembu 18:28

28?Ọ -bụkwanuru lẹ ndu dụ chịriri, nọ lẹ mkpụkpu ono bẹ whuduru ụmadzu ise tẹ whẹ rwua ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri-ee?”

Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Mu -whụa ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu ise lẹ mkpụkpu ono bẹ mu l'ete emebyikwa iya.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index