Search form

Mbụlembu 18:30

30Ébirihamu sụ: “Byiko, t'ẹhu be eghukwa gụbe Onye-nwe-ọha eghu; tẹ mu jịbakwaa: ?Ọ -bụkwanuru ụkporo madzụ l'ụmadzu iri b'ị whụru l'ẹka ono-ee?”

Ọ sụ: “Mu te emebyikwa iya mẹ mu whụa ụkporo madzụ l'ụmadzu iri l'ẹka ono.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index