Search form

Mbụlembu 18:32

32Ébirihamu sụ: “Byiko Onye-nwe-ọha, t'ẹhu be eghukwa ghu eghu; tẹ mu jịfukwaa nwa ajị lanụ-a: ?Ọ -bụkwanuru ụmadzu iri damụ b'ị whụru l'ẹka ono-ee?”

Ọ sụ iya: “Mu l'e-gude iswi ụmadzu iri ono haa ya emebyi.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index